Terug

Veelgestelde vragen over pensioen

Hier vind je veelgestelde vragen. Klik op een vraag en je ziet direct ons antwoord. Staat je vraag er niet tussen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier. Kijk ook eens op www.wijzeringeldzaken.nl of www.pensioenkijker.nl.

Veelgestelde vragen voor Pensioen - algemeen

Hoeveel netto pensioen ontvang ik straks?

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel je geschatte bruto pensioen(en) en AOW uitkering wordt, en wat dat netto ongeveer voor je betekent.

Ook zie je daar wat je nabestaanden ontvangen als je komt te overlijden.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet ik naar mijn pensioen kijken?

Bij veranderingen in je persoonlijke leven is het belangrijk na te gaan of deze gevolgen hebben voor je pensioen. Veranderingen die in ieder geval gevolgen hebben voor je pensioen zijn: een nieuwe baan, in deeltijd gaan werken, onbetaald verlof, werkloos worden, gaan samenwonen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden, voor je zelf beginnen, arbeidsongeschikt worden, naar het buitenland verhuizen.

Wil je meer weten over pensioen bij veranderingen in je privé- en werksituatie, kijk dan hier op de website: Wat moet je doen als... of bij pensioenkijker.nl en bij Wijzer in geldzaken

Ontvang je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dan is het een goed moment om naar je pensioen te kijken. Is je pensioen straks voldoende? En wat ontvangen je nabestaanden als je komt te overlijden?

Stuur deze vraag door

Welke risico's loop ik met mijn pensioen?

Als deelnemer aan een pensioenregeling loop je, ongeacht welke pensioenregeling je hebt, altijd risico.

Meer informatie over de risico’s lees je op de website bij: Pensioen & risico's

Stuur deze vraag door

Mag mijn pensioenfonds mijn pensioenleeftijd verhogen?

Ja, dat mag. Het pensioen dat je in het verleden opbouwde, gaan echter niet verloren. Het pensioen wordt omgezet naar een hogere pensioen met een latere ingangsdatum. Je hebt vrijwel altijd de mogelijkheid het pensioen (weer) eerder te laten ingaan. Neem voor meer informatie contact op met je pensioenuitvoerder.

Wil je weten wie jouw pensioenuitvoerders zijn en wat je pensioen ongeveer wordt? Ga dan naar: mijnpensioenoverzicht.nl.

Stuur deze vraag door

Kan ik pensioen opbouwen met een inkomen boven €100.000?

Pensioen opbouwen over een inkomen boven de €100.000 is vanaf 2015 niet meer mogelijk in de gewone pensioenregeling. Over de eerste €100.000 van het inkomen wordt op de gebruikelijke wijze pensioen opgebouwd. Over inkomen daar boven kunnen werkgevers een vrijwillige nettopensioenregeling aanbieden, maar het is niet verplicht.

Voor meer informatie kun je terecht bij je werkgever of je pensioenuitvoerder.

Stuur deze vraag door

Kan een klein pensioen worden afgekocht?

2 jaar nadat je geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling, mag de pensioenuitvoerder een klein pensioen afkopen. De pensioenuitvoerder moet dan wel binnen 6 maanden na deze 2 jaar je over de afkoop informeren en de afkoopwaarde uitbetalen. Een klein pensioen is een pensioenuitkering tot €465,94 per jaar (per 1 januari 2016).

Wil je meer weten over afkoop en de gevolgen daarvan? Ga dan naar: Is pensioen af te kopen en waar moet je opletten?

Stuur deze vraag door

Moet ik mijn pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?

Of je pensioen moet overdragen hangt van een aantal factoren af. Ga voor meer informatie naar: Je verandert van werkgever

Stuur deze vraag door

Waarom wordt mijn verzoek voor waardeoverdracht niet uitgevoerd?

Verander je van baan, dan wordt je meestal deelnemer aan de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt er voor kiezen jouw pensioenaanspraken van je vorige werkgever over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Een verzoek tot waardeoverdracht dien je in bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je kiest voor waardeoverdracht, zijn zowel de nieuwe als de oude pensioenuitvoerder verplicht hier aan mee te werken.

Er is echter een voorbehoud. Als de financiële positie van een pensioenfonds dat niet toelaat - doordat de dekkingsgraad te laag is - dan mag het pensioenfonds de waardeoverdracht niet uitvoeren. De waardeoverdracht wordt dan uitgesteld totdat de financiële positie van het pensioenfonds weer hersteld is. Op dat moment zal de aangevraagde waardeoverdracht alsnog worden uitgevoerd.

Wil je meer weten ga naar: Het verlagen (of korten) van pensioenen

Stuur deze vraag door

Wat betekent uitruil van pensioen?

Vaak geven pensioenregelingen een aantal keuze mogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan of het uitruilen van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen of vice versa.

Meer informatie over uitruilmogelijkheden lees je op de website bij: Als je met pensioen gaat 

Stuur deze vraag door

Kan ik mijn pensioen eerder in laten gaan?

Het eerder in laten gaan van je pensioen is vaak mogelijk, maar hangt af van je pensioenregeling. Vraag het aan je pensioenuitvoerder of lees het na in de Pensioen 1-2-3, startbrief of pensioenreglement.

Let op: gaat je pensioen eerder in? Dan ontvang je wel levenslang een lagere pensioenuitkering. Dat komt omdat je minder lang pensioen opbouwt en je pensioen over een langere periode uitbetaald moet worden. Ook betaal je vaak voor je AOW-leeftijd meer belasting dan na je AOW-leeftijd.

Vaak is het mogelijk om eerst voor een hoge en dan een lage pensioenuitkering te kiezen. Ook een combinatie van eerder met pensioen gaan en een keuze tussen een hoge of lage uitkering is vaak mogelijk. Als je wilt weten wat mogelijk is en wat dat financieel voor jou betekent, dan kan je jouw pensioenuitvoerder om een berekening vragen.

Meer informatie lees je op de website bij: Als je met pensioen gaat

Stuur deze vraag door

Kan ik mijn pensioenuitkering eerder laten ingaan en tegelijkertijd blijven werken?

Vanaf 1 juli 2016 gelden nieuwe belastingregels. Dit betekent dat je vanaf 5 jaar voordat je AOW ingaat een pensioenuitkering kunt opnemen en daarnaast kan blijven werken. Wil je eerder pensioen opnemen, bijvoorbeeld op je 55ste jaar? Dat kan alleen voor het gedeelte dat je stopt met werken. Wil je meer informatie? Vraag het je pensioenuitvoerder(s).

Stuur deze vraag door

Wat betekent het voor mijn pensioen als de prijzen stijgen?

Als de prijzen stijgen en jouw pensioenuitkering blijft hetzelfde, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Dat heet inflatierisico.

Heb je met het pensioenkapitaal van een beschikbare premieregeling een pensioenuitkering aangekocht? Dan wordt deze uitkering meestal niet meer verhoogd. Dat noemen we ook wel: niet meer geïndexeerd.

Heb je een uitkeringsregeling? Dan probeert de pensioenuitvoerder je uitkering meestal wel te verhogen op basis van de stijging van de lonen of de prijzen. Maar alleen als de pensioenuitvoerder daar genoeg geld voor beschikbaar heeft. De laatste jaren konden veel pensioenfondsen en verzekeraars de pensioenen niet verhogen.

Wil je weten wat er geldt bij jouw pensioenregeling? Kijk op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of vraag het je pensioenuitvoerder.

Stuur deze vraag door

Waarom kan ik niet al mijn pensioenaanspraken terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl?

Het kan gebeuren dat niet al je pensioenaanspraken terug te vinden zijn op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Dit zijn mogelijke oorzaken:

  • Je nieuwe werkgever heeft je nog niet aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 
  • Je nieuwe pensioenuitvoerder heeft jouw Burgerservicenummer (BSN) nog niet doorgegeven aan mijnpensioenoverzicht.nl. 
  • Je bent nog geen jaar in dienst bij je werkgever. 
  • Je was niet in dienst bij je werkgever toen het laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) werd verzonden. 
  • Je aanspraken zijn lager dan €1, dan worden ze (nog) niet op de site vermeld. 
  • Je bouwt nog geen pensioen op omdat je een laag salaris hebt. Voor de berekening van de pensioenopbouw wordt je pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise wordt van het pensioengevend salaris afgetrokken, omdat je voor dat deel AOW ontvangt. De hoogte van de franchise ligt in de buurt van het AOW-bedrag voor een alleenstaande. Over het resterende bedrag, dat heet pensioengrondslag, wordt de pensioenopbouw berekend. Is jouw salaris lager dan de franchise, dan is er dus (nog) geen pensioenopbouw. 
  • Je hebt je pensioen over laten dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dan is het overgedragen (oude) pensioen opgeteld bij het pensioen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. 
  • Het gaat om oude pensioenrechten. Dan kan het zijn dat je oude pensioenuitvoerder jouw BSN niet heeft. Geef je gegevens dan door aan de oude pensioenuitvoerder. Je kunt de gegevens van je oude pensioenuitvoerder opzoeken op mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op als één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Je bent gescheiden. Je pensioen kan dan lager zijn dan je op het overzicht ziet. Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt hiermee niet altijd rekening gehouden. Een deel van je pensioen komt wettelijk toe aan je ex-partner of je moet iets anders hebben afgesproken, wat vastgelegd is in een echtscheidingsconvenant.

Meer informatie over pensioen en echtscheiding lees je op de website: Je gaat uit elkaar of scheiden

Stuur deze vraag door

Waar moet ik op letten bij de pensioenknip?

Je moet je goed laten informeren over de voor- en nadelen van de pensioenknip. Stel vragen als je iets niet begrijpt of zorg dat je een goede adviseur vindt. Op de websites van de meeste verzekeraars kun je informatie vinden over de pensioenknip. Het is van groot belang om de werking en gevolgen van een pensioenknip goed te begrijpen, omdat die direct van invloed zijn op de hoogte van je pensioeninkomen. Stuur deze vraag door

Wie kunnen gebruik maken van de pensioenknip?

De pensioenknip is voor mensen met een beschikbare premiepensioen of kapitaalovereenkomst van wie de pensioeningangsdatum ligt vóór 1 januari 2017 en die nog geen pensioenuitkering hebben aangekocht. Stuur deze vraag door

Mogen er kosten in rekening gebracht worden voor het doorvoeren van een pensioenknip bij een beschikbare premieregeling?

Ja, dat mag. De meeste verzekeraars rekenen hiervoor een eenmalig tarief. Stuur deze vraag door

Moet mijn verzekeraar of pensioenuitvoerder mij een offerte sturen voor de pensioenknip?

Verzekeraars zijn verplicht om mee te werken aan de pensioenknip. Wel mogen zij de voorwaarde stellen dat het pensioenkapitaal minimaal €10.000 moet bedragen. Stuur deze vraag door