Terug

Veelgestelde vragen over pensioen

Hier vind je veelgestelde vragen. Klik op een vraag en je ziet direct ons antwoord. Staat je vraag er niet tussen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier. Kijk ook eens op www.wijzeringeldzaken.nl of www.pensioenkijker.nl.

Veelgestelde vragen over Pensioen - algemeen

Hoeveel netto pensioen ontvang ik straks?

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel je geschatte bruto pensioen(en) en AOW uitkering wordt, en wat dat netto ongeveer voor je betekent.

Ook zie je daar wat je nabestaanden ontvangen als je komt te overlijden.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet ik naar mijn pensioen kijken?

Bij veranderingen in je persoonlijke leven is het belangrijk na te gaan of deze gevolgen hebben voor je pensioen. Veranderingen die in ieder geval gevolgen hebben voor je pensioen zijn: een nieuwe baan, in deeltijd gaan werken, onbetaald verlof, werkloos worden, gaan samenwonen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden, voor jezelf beginnen, arbeidsongeschikt worden, naar het buitenland verhuizen.

Wil je meer weten over pensioen bij veranderingen in je privé- en werksituatie, kijk dan hier op de website: Wat moet je doen als... of bij pensioenkijker.nl en bij Wijzer in geldzaken.

Stuur deze vraag door

Welke risico's loop ik met mijn pensioen?

Als deelnemer aan een pensioenregeling loop je, ongeacht welke pensioenregeling je hebt, altijd risico.

Meer informatie over de risico’s lees je op de website bij: Pensioen & risico's

Stuur deze vraag door

Mag mijn pensioenfonds mijn pensioenleeftijd verhogen?

Ja, meestal mag dat. Het pensioen dat je in het verleden opbouwde, gaat echter niet verloren. Je pensioen wordt meestal omgezet naar een hoger pensioen met een latere ingangsdatum. Je hebt vrijwel altijd de mogelijkheid het pensioen (weer) eerder te laten ingaan. Neem voor meer informatie contact op met je pensioenuitvoerder.

Stuur deze vraag door

Kan ik pensioen opbouwen met een inkomen boven €100.000?

Pensioen opbouwen over een inkomen boven de €100.000 is vanaf 2015 niet meer mogelijk in de gewone pensioenregeling. Over de eerste €100.000 van het inkomen wordt op de gebruikelijke wijze pensioen opgebouwd. Over inkomen daar boven kunnen werkgevers een vrijwillige nettopensioenregeling aanbieden, maar het is niet verplicht.

Voor meer informatie kun je terecht bij je werkgever of je pensioenuitvoerder.

Stuur deze vraag door

Kan een klein pensioen worden afgekocht?

Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan €503,24 bruto per jaar in 2021. Zo'n klein pensioen kan alleen worden afgekocht als jij daarmee instemt. En er gelden nog meer voorwaarden.

Wil je weten of afkoop in jouw situatie is toegestaan? Ga dan naar: Is pensioen af te kopen en waar moet je opletten?

Stuur deze vraag door

Moet ik mijn pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?

Of het verstandig is om je pensioen over te dragen, is afhankelijk van een aantal factoren. Ga voor meer informatie naar: Je verandert van werkgever

Stuur deze vraag door

Waarom wordt mijn verzoek voor waardeoverdracht niet uitgevoerd?

Verander je van baan, dan word je meestal deelnemer aan de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt ervoor kiezen jouw pensioenaanspraken van je vorige werkgever over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Een verzoek tot waardeoverdracht dien je in bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je kiest voor waardeoverdracht, zijn zowel de nieuwe als de oude pensioenuitvoerder verplicht hier aan mee te werken.

Er is echter een voorbehoud. Als de financiële positie van een pensioenfonds dat niet toelaat - doordat de dekkingsgraad te laag is - dan mag het pensioenfonds de waardeoverdracht niet uitvoeren. De waardeoverdracht wordt dan uitgesteld totdat de financiële positie van het pensioenfonds weer hersteld is. Op dat moment zal de aangevraagde waardeoverdracht alsnog worden uitgevoerd.

Stuur deze vraag door

Wat betekent uitruil van pensioen?

Vaak bieden pensioenregelingen een aantal keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan of het uitruilen van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen of andersom.

Meer informatie over uitruilmogelijkheden lees je op de website bij: Als je met pensioen gaat 

Stuur deze vraag door

Kan ik mijn pensioen eerder in laten gaan?

Het eerder in laten gaan van je pensioen is vaak mogelijk, maar hangt af van je pensioenregeling. Lees het in je Pensioen 1-2-3 of vraag het aan je pensioenuitvoerder. 

Let op: gaat je pensioen eerder in? Dan ontvang je wel levenslang een lagere pensioenuitkering. Dat komt doordat je minder lang pensioen opbouwt en je pensioen over een langere periode uitbetaald moet worden. Ook betaal je vaak voor je AOW-leeftijd meer belasting dan na je AOW-leeftijd.

Vaak is het mogelijk om eerst voor een hoge en dan een lager pensioen te kiezen. Ook een combinatie van eerder met pensioen gaan en een keuze tussen een hoge of lage uitkering is vaak mogelijk. Als je wilt weten wat mogelijk is en wat dat financieel voor jou betekent, dan kan je jouw pensioenuitvoerder om een berekening vragen.

Vanaf 1 juli 2016 nieuwe belastingregels

Je kunt nu vanaf 5 jaar voordat je AOW ingaat je pensioen laten inggaan en daarnaast blijven werken. Wil je je pensioen nog eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op je 55ste jaar? Dat kan alleen als je stopt met werken, of voor het gedeelte dat je stopt met werken. Meer informatie kun je krijgen bij jouw pensioenuitvoerder(s).

 

Stuur deze vraag door

Wat betekent het voor mijn pensioen als de prijzen stijgen?

Als de prijzen stijgen en jouw pensioen blijft hetzelfde, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Dat heet inflatierisico.

Heb je met het pensioenkapitaal van een beschikbare premieregeling een pensioen aangekocht? Dan wordt deze uitkering meestal niet meer verhoogd. Dat noemen we ook wel: niet meer geïndexeerd.

Heb je een uitkeringsregeling? Dan probeert de pensioenuitvoerder je uitkering meestal wel te verhogen op basis van de stijging van de lonen of de prijzen. Maar alleen als de pensioenuitvoerder daar genoeg geld voor beschikbaar heeft. De laatste jaren konden veel pensioenfondsen en verzekeraars de pensioenen niet verhogen. je pensioenuitvoerder laat je ieder jaar weten of jouw pensioen verhoogd wordt.

Wil je weten wat er geldt bij jouw pensioenregeling? Kijk in je Pensioen1-2-3- of vraag het je pensioenuitvoerder.

Stuur deze vraag door

Waarom kan ik niet al mijn pensioenaanspraken terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl?

Het kan gebeuren dat niet al je pensioenaanspraken terug te vinden zijn op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Dit zijn mogelijke oorzaken:

  • Je nieuwe werkgever heeft je nog niet aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 
  • Je nieuwe pensioenuitvoerder heeft jouw Burgerservicenummer (BSN) nog niet doorgegeven aan mijnpensioenoverzicht.nl. 
  • Je bent nog geen jaar in dienst bij je werkgever. 
  • Je was niet in dienst bij je werkgever toen het laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) werd verzonden. 
  • Je aanspraken zijn lager dan €1, dan worden ze (nog) niet op de site vermeld. 
  • Je bouwt nog geen pensioen op omdat je een laag salaris hebt. Voor de berekening van de pensioenopbouw wordt je pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise wordt van het pensioengevend salaris afgetrokken, omdat je voor dat deel AOW ontvangt. De hoogte van de franchise ligt in de buurt van het AOW-bedrag voor een alleenstaande. Over het resterende bedrag, dat heet pensioengrondslag, wordt de pensioenopbouw berekend. Is jouw salaris lager dan de franchise, dan is er dus (nog) geen pensioenopbouw. 
  • Je hebt je pensioen over laten dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dan is het overgedragen (oude) pensioen opgeteld bij het pensioen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. 
  • Het gaat om oude pensioenrechten. Dan kan het zijn dat je oude pensioenuitvoerder jouw BSN niet heeft. Geef je gegevens dan door aan de oude pensioenuitvoerder. Je kunt de gegevens van je oude pensioenuitvoerder opzoeken op mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op als één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Je bent gescheiden. Je pensioen kan dan lager zijn dan je op het overzicht ziet. Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt hiermee niet altijd rekening gehouden. Een deel van je pensioen komt wettelijk toe aan je ex-partner of je moet iets anders hebben afgesproken, wat vastgelegd is in een echtscheidingsconvenant.

Meer informatie over pensioen en echtscheiding lees je op de website: Je gaat uit elkaar of scheiden

Stuur deze vraag door