Terug

Wat gebeurt er met de inkomsten uit een boete?

Wat er met inkomsten uit boetes (of dwangsommen) gebeurt, is wettelijk vastgelegd in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).

De geïnde boetes en dwangsommen komen tot een maximum van €2,5 miljoen per jaar in mindering op de heffingen die onder toezicht staande instellingen betalen aan de AFM.

Voor zover de opbrengsten uit boetes en dwangsommen in een jaar meer dan €2,5 miljoen bedragen, komen die opbrengsten toe aan de Nederlandse Staat.

Zie voor meer informatie Wet bekostiging financieel toezichtNaar alle veelgestelde vragen