Terug

Veelgestelde vragen over de AFM

Veelgestelde vragen over Over de AFM

Wat gebeurt er met de inkomsten uit een boete?

Wat er met inkomsten uit boetes (of dwangsommen) gebeurt, is wettelijk vastgelegd in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).

De geïnde boetes en dwangsommen komen tot een maximum van €2,5 miljoen per jaar in mindering op de heffingen die onder toezicht staande instellingen betalen aan de AFM.

Voor zover de opbrengsten uit boetes en dwangsommen in een jaar meer dan €2,5 miljoen bedragen, komen die opbrengsten toe aan de Nederlandse Staat.

Zie voor meer informatie Wet bekostiging financieel toezicht

Stuur deze vraag door

Waarom gebruikt de AFM ‘je’ en ‘jij’ op haar website en niet ‘u’?

Uit meerdere onderzoeken van de AFM is gebleken dat de keuze om te tutoyeren door bijna niemand als storend wordt ervaren. Omdat wij toegankelijk willen overkomen, is er voor gekozen om de websitebezoeker aan te spreken in de je/jij vorm.

Stuur deze vraag door

Welke maatregelen kan de AFM opleggen?

De AFM maakt gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. De AFM heeft zware en minder zware maatregelen. Naast onze zwaardere handhavingsmaatregelen (bijvoorbeeld een aanwijzing of boete), maken we het meest gebruik van zogenaamde normoverdragende instrumenten. Voordat we overgaan tot een maatregel, doen we altijd grondig onderzoek. Daarna bepalen we welke maatregelen daar het beste bij passen.

Stuur deze vraag door

Wat is de taak van de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werkt.

Stuur deze vraag door

Mag ik informatie van de website van de AFM overnemen?

Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de AFM is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

De AFM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.

Stuur deze vraag door

Hoe werkt de AFM samen met DNB en andere organisaties?

Het Nederlandse toezichtmodel voor de financiële markten, kent twee toezichthouders:

  1. De Nederlandsche Bank (DNB) voor het prudentieel toezicht (toezicht gericht op de soliditeit van ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector).
  2. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het gedragstoezicht (toezicht gericht op een ordelijk en transparant marktproces, passend gedrag van marktpartijen en consumentenbescherming).

Lees meer over de samenwerking met DNB en andere nationale samenwerkingsverbanden.

Stuur deze vraag door