Terug

Wat staat er bij het BKR vermeld?

Bij het BKR staat vermeld welk krediet je op jouw naam hebt of de afgelopen 5 jaar had staan.

Ondernemingen die leningen verstrekken hebben de plicht om, voordat een nieuwe lening verstrekt wordt, bij het BKR te controleren of jij al leningen hebt. Ook wordt gekeken of er zich tijdens de duur van eerdere of nog lopende leningen bijzonderheden hebben voorgedaan. Het doel van deze controle is om te voorkomen dat mensen meer betalingsverplichtingen op zich nemen dan dat zij kunnen betalen en het draagt bij aan het beperken van de financiële risico's voor de kredietinstelling. Jouw gegevens bij het BKR zijn alleen in te zien door jou zelf en door de kredietinstellingen.

Kredietinstellingen zijn verplicht een betalingsachterstand te melden bij het BKR. Zij zijn verplicht om jou vooraf te waarschuwen dat een achterstand bij het BKR gemeld wordt als je nog langer wacht met betalen.

Vanaf 1 december 2016 delen alle deelnemers aan het kredietstelsel meer kredietinformatie. Op de website van het BKR vind je meer informatie over welke kredieten er geregisteerd worden.

Als je van mening bent dat jouw gegevens bij het BKR onjuist zijn, dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de kredietinstelling die jou heeft aangemeld bij het BKR. Jouw gegevens worden gewijzigd als deze inderdaad onjuist zijn. Het BKR kan jouw gegevens alleen wijzigen in opdracht van de kredietinstelling die jou heeft aangemeld.

Als het conflict blijft bestaan, kun je jouw situatie voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Komt de Geschillencommissie tot een uitspraak dan is deze bindend. Dit betekent dat de kredietinstelling, BKR en jij zich moeten neerleggen bij de uitspraak. Zie voor meer informatie www.bkr.nl.Naar alle veelgestelde vragen