Terug

Valt financial en operational lease onder toezicht?

Over het algemeen geldt dat lease kan vallen onder financial of operational lease.

Financial lease is een vorm van uitstel van betaling waarvoor een vergunning nodig is voor het aanbieden van krediet. Bij financial lease wordt de afnemer eigenaar van het product en vindt afbetaling plaats.

Bij operational lease wordt alleen betaald voor het gebruiksrecht en wordt het product geen eigendom van de afnemer. Deze vorm van lease is niet vergunningplichtig onder het aanbieden van krediet.Naar alle veelgestelde vragen