Terug

Waarom moet je gegevens over je inkomen en woonlasten verstrekken?

Om te voorkomen dat je meer leent dan verantwoord is. Je houdt na betaling van de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon dan in principe voldoende geld over om in je levensonderhoud te voldoen. Voor deze kredietwaardigheidstoets heeft de telecomaanbieder gegevens over inkomen en woonlasten nodig en wordt informatie opgevraagd bij het BKR.Naar alle veelgestelde vragen