Terug

Wat verandert er voor mij als ik een mobiele telefoon op krediet aanschaf?

De telecomaanbieder moet jou duidelijk informeren over het telefoonkrediet en de kosten. De hoogte en de kosten van het krediet moet hij apart vermelden in bijvoorbeeld reclames en op websites. Dit moet de aanbieder ook vermelden in de informatie die hij voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst voor de mobiele telefoon verstrekt. De prijzen van mobiele telefoons worden hierdoor beter vergelijkbaar.

Naast de splitsing van de kosten moet de aanbieder in reclame-uitingen kredietwaarschuwingen en krediettabellen opnemen. De krediettabel maakt onder meer inzichtelijk wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat je in totaal moet betalen. Daarnaast maakt de krediettabel het mogelijk verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Als je kiest voor een telefoon die je betaalt in termijnen en als de telefoon duurder is dan €250 krijg je vanaf 1 mei 2017 vragen over jouw inkomen en (woon)lasten. De inkomens- en lastentoets en een BKR-check wijzen uit of je het krediet kan betalen. Je houdt dan na betaling van de maandelijkse kosten van de mobiele telefoon in principe voldoende geld over om in je levensonderhoud te voldoen. Het krediet wordt ook geregistreerd bij het BKRNaar alle veelgestelde vragen