Terug

Welke gegevens moeten kredietaanbieders opvragen en moet je opgeven?

De telecomaanbieder moet op basis van de opgegeven gegevens kunnen vaststellen of het krediet verantwoord kan worden verleend. De kredietaanbieder moet daarom gegevens opvragen over het inkomen en structurele uitgaven zoals de woonlasten en de gezinssamenstelling. De telecomaanbieder kan ervoor kiezen dat je deze gegevens zelf (elektronisch) invult en om geen loonstrookjes of bankafschriften op te vragen. Voor kredieten onder €1000 is het namelijk niet verplicht om bijvoorbeeld schriftelijke vastgelegde informatie over de financiële positie van de klant te beschikken. Het is dan voldoende als je schriftelijk of elektronisch verklaart dat de opgegeven informatie juist is.Naar alle veelgestelde vragen