Terug

Waarom vallen ICO’s niet onder het toezicht van de AFM?

De reikwijdte van het toezicht van de AFM is bepaald in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM beoordeelt van geval tot geval aan de hand van de definities in de Wft of een ICO hieronder valt. De meeste ICO’s zijn door de aanbieders bewust zo gestructureerd dat zij geen raakvlakken hebben met de Wft en vallen dus buiten het toezicht van de AFM.

Alleen onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de structurering van de tokens, kan sprake zijn van activiteiten die onder de Wft vallen. Dit kan het geval zijn als de tokens een aandeel vertegenwoordigen in het project of recht geven op een deel van de toekomstige rendementen. Consumenten die vermoeden dat een ICO onder het toezicht van de AFM valt, kunnen dit melden bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.Naar alle veelgestelde vragen