Terug

ICO's en crypto's

Veelgestelde vragen over ICO's en crypto's

Wat is het verschil tussen ICO’s en crypto’s?

Er bestaat geen eenduidig onderscheid tussen crypto’s en de tokens die worden uitgegeven bij een ICO. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een belangrijk onderscheid is dat iedereen met enig verstand van programmeren zelf tokens kan aanmaken en uitgeven, terwijl dit bij crypto’s zoals Bitcoin door een algoritme met een vooraf bepaalde set aan regels wordt gedaan. Hierbij worden cryptografische technieken gebruikt om de creatie van de eenheden te reguleren (het zogenoemde minen) en transacties te verifiëren op het decentrale blockchain-netwerk.

Vooraf is dus bepaald hoeveel en op welke wijze de uitgifte van de crypto’s wordt gereguleerd. De zogenoemde miners ontvangen crypto’s als beloning voor het vinden van blokken. Hiervoor is veel computerkracht nodig. In deze blokken worden de transacties in bepaalde crypto’s opgenomen. Het blok wordt vervolgens toegevoegd aan de bestaande keten van blokken. Doordat iedere deelnemer aan het netwerk een kopie heeft van deze keten, is het onmogelijk om te knoeien met de transacties die in de blokken zijn opgenomen.

Digitale tokens zijn daarentegen eenheden die vaak op een bestaande blockchain kunnen worden gecreëerd. De ontwerper van de tokens kan zelf bepalen hoeveel tokens hij wilt creëren, en welke andere functionaliteiten aan de token worden toegekend. Het merendeel van de recente ICO’s gaat om digitale tokens die op de Ethereum blockchain zijn uitgegeven. De Ethereum blockchain is specifiek voor dit doel ontworpen.

Stuur deze vraag door

Is er een verschil tussen de waarschuwingen voor ICO’s en crypto’s?

De AFM waarschuwt zowel voor ICO’s als crypto’s. Beide ontwikkelingen zijn een hype die kan leiden tot ondoordachte investeringsbeslissingen. De genoemde risico’s zijn vergelijkbaar, maar zijn bij ICO’s nog groter door het gemak waarmee aanbieders in korte tijd veel financiering kunnen ophalen. De AFM acht investeringen in ICO’s in het huidige klimaat niet geschikt voor particuliere investeerders. De AFM adviseert consumenten die willen investeren in crypto’s zich vooraf goed in te lezen en alleen geld te investeren dat zij kunnen missen

Stuur deze vraag door

Waarom vallen ICO’s niet onder het toezicht van de AFM?

De reikwijdte van het toezicht van de AFM is bepaald in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM beoordeelt van geval tot geval aan de hand van de definities in de Wft of een ICO hieronder valt. De meeste ICO’s zijn door de aanbieders bewust zo gestructureerd dat zij geen raakvlakken hebben met de Wft en vallen dus buiten het toezicht van de AFM.

Alleen onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de structurering van de tokens, kan sprake zijn van activiteiten die onder de Wft vallen. Dit kan het geval zijn als de tokens een aandeel vertegenwoordigen in het project of recht geven op een deel van de toekomstige rendementen. Consumenten die vermoeden dat een ICO onder het toezicht van de AFM valt, kunnen dit melden bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

Stuur deze vraag door

Is de AFM per definitie tegen ICO’s?

De AFM heeft meerdere malen gewaarschuwd voor de hype rondom crypto’s en ICO’s, die in combinatie met de genoemde risico’s kan leiden tot grote teleurstellingen bij investeerders. Investeerders kunnen hun volledige inleg verliezen. Vanwege het anonieme karakter van transacties kunnen kwaadwillenden ICO’s inzetten om investeerders op te lichten.

Daarnaast schatten investeerders de winsten te hoog in, en de risico’s te laag. Deze risico’s acht de AFM zo substantieel, dat zij van mening is dat ICO’s op dit moment niet geschikt zijn voor particuliere investeerders.

Stuur deze vraag door