Terug

Mijn aanbieder maakt reclame met een lagere hypotheekrente dan ik heb. Mag ik daar ook gebruik van maken?

De AFM vindt dat er geen verschil mag zijn in de rente die nieuwe klanten krijgen in vergelijking met de rente die bestaande klanten krijgen aangeboden. Er geldt sinds 1 januari 2013 het zogenaamde éénsporige rentebeleid. Dit betekent dat banken voor nieuwe en bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) dezelfde tarieven moeten hanteren. In het verleden werden generieke kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, waar bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) niet voor in aanmerking konden komen. Het risicoprofiel is afhankelijk van de waarde van de woning of het inkomen van de consument in verhouding tot de hoogte van het uitstaande hypothecair krediet. Dit wordt de Loan to value en Loan to income ratio genoemd.

Individuele kortingen mogen nog wel worden aangeboden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen wenst te verstrekken aan nieuwe klanten, die ook verstrekt aan haar bestaande klanten.

Meer informatieNaar alle veelgestelde vragen