Terug

Veelgestelde vragen over hypotheekrente

Veelgestelde vragen over Hypotheekrente

Mijn rentevasteperiode is bijna afgelopen. Wanneer moet mijn aanbieder met een nieuw rentevoorstel komen?

Ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode wordt je geïnformeerd. Je krijgt dan informatie over het aflopen van de renteperiode en over de nieuwe rente voor de komende rentevastperiode. De aanbieder moet ook informatie geven over de mogelijkheid om: 

  • boetevrij over te sluiten bij het aflopen van de rentevastperiode.
  • advies te vragen over oversluitmogelijkheden bij de aanbieder of een andere financiële dienstverlener.

Als je een aanbod hebt gekregen en de rente daalt in de tijd tot het aflopen van de rentevastperiode, dan biedt niet iedere aanbieder aan dat je ook gebruik mag maken van die lagere rente. Informeer daar naar bij de aanbieder. Een aantal aanbieders geeft dat voordeel wel aan de consument. Als de rente stijgt wordt dit nooit doorberekend aan de consument. Wel heb je de mogelijkheid om zelf te kijken naar een andere aanbieder of om jouw huidige aanbieder te vragen om toch een nieuw voorstel te doen.

Ook is het wenselijk dat consumenten informatie krijgen over de mogelijk nadelige gevolgen van een lagere hypotheekrente voor de opbouw van de spaarpot bij een (bank)spaarhypotheek.

Wil je meer weten over oversluiten en handige tips? Ga dan naar onze informatie over hypotheken.

Stuur deze vraag door

De hypotheekrente is in Nederland hoger dan in het buitenland. Hoe kan dit?

De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld hoeveel geld je leent ten opzichte van de waarde van de woning. Ook de hoeveelheid spaargeld die een bank tot zijn beschikking heeft, bepaalt de hypotheekrente.

Het spaargeld dat consumenten bij een bank onderbrengen, gebruikt de bank namelijk voor het verstrekken van een hypotheek aan iemand anders. Heeft een bank onvoldoende spaargeld, dan moet er geld geleend worden op de kapitaalmarkt. Dit kost uiteraard weer geld, met als gevolg dat de rente hoger wordt.

Lees de publicatie van de Nederlandsche Bank over dit onderwerp voor meer informatie.

Stuur deze vraag door

Mijn aanbieder maakt reclame met een lagere hypotheekrente dan ik heb. Mag ik daar ook gebruik van maken?

De AFM vindt dat er geen verschil mag zijn in de rente die nieuwe klanten krijgen in vergelijking met de rente die bestaande klanten krijgen aangeboden. Er geldt sinds 1 januari 2013 het zogenaamde éénsporige rentebeleid. Dit betekent dat banken voor nieuwe en bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) dezelfde tarieven moeten hanteren. In het verleden werden generieke kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, waar bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) niet voor in aanmerking konden komen. Het risicoprofiel is afhankelijk van de waarde van de woning of het inkomen van de consument in verhouding tot de hoogte van het uitstaande hypothecair krediet. Dit wordt de Loan to value en Loan to income ratio genoemd.

Individuele kortingen mogen nog wel worden aangeboden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen wenst te verstrekken aan nieuwe klanten, die ook verstrekt aan haar bestaande klanten.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

Moet een aanbieder inzicht geven in de opbouw van de hoogte van de hypotheekrente?

Banken zijn vrij om de hoogte van de hypotheekrente te bepalen. Zij zijn wel verplicht om inzicht te geven in hoe ze tot het betreffende percentage zijn gekomen. Dit is eigenlijk alleen het geval bij variabele rente. Meestal betaal je de rente over een lening of hypotheek achteraf. Daarom betaal je effectief meer dan de jaarrente. Deze werkelijke rente die je per jaar betaalt, moet in offertes worden aangegeven.

Stuur deze vraag door

Waarom ligt het voorstel voor mijn hypotheekrente hoger dan de rente op de website van de hypotheekaanbieder?

Het hypotheektarief is afhankelijk van de verhouding tussen lening en de marktwaarde van de woning. Als je meer wilt lenen dan de waarde van je woning zal je een hogere rente moeten betalen dan als je minder leent dan de waarde van je woning. Als je meer leent loopt de bank namelijk een groter risico dat de lening niet wordt terugbetaald.

Aanbieders hebben op hun website meestal verschillende tarieven: voor leningen tot ongeveer 100% marktwaarde, vanaf 100% marktwaarde en met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Naast deze tarieven hanteren de meeste aanbieders ook kortingen als je een bepaalde hypotheekvoorwaarde laat vallen. Bijvoorbeeld als je niet kiest voor boetevrij af te kunnen lossen bij verhuizen. Voldoe je niet aan deze kortingsvoorwaarden dan zal voor jou over het algemeen een hoger rentetarief gelden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, die ook aan moet bieden aan haar bestaande klanten.

Stuur deze vraag door