Terug

Veelgestelde vragen over hypotheekrente

Veelgestelde vragen over Hypotheekrente

Mijn rentevasteperiode is bijna afgelopen. Wanneer moet mijn aanbieder met een nieuw rentevoorstel komen?

Ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode wordt je geïnformeerd. Je krijgt dan informatie over het aflopen van de renteperiode en over de nieuwe rente voor de komende rentevastperiode. De aanbieder moet ook informatie geven over de mogelijkheid om: 

  • boetevrij over te sluiten bij het aflopen van de rentevastperiode.
  • advies te vragen over oversluitmogelijkheden bij de aanbieder of een andere financiële dienstverlener.

Als je een aanbod hebt gekregen en de rente daalt in de tijd tot het aflopen van de rentevastperiode, dan biedt niet iedere aanbieder aan dat je ook gebruik mag maken van die lagere rente. Informeer daar naar bij de aanbieder. Een aantal aanbieders geeft dat voordeel wel aan de consument. Als de rente stijgt wordt dit nooit doorberekend aan de consument. Wel heb je de mogelijkheid om zelf te kijken naar een andere aanbieder of om jouw huidige aanbieder te vragen om toch een nieuw voorstel te doen.

Ook is het wenselijk dat consumenten informatie krijgen over de mogelijk nadelige gevolgen van een lagere hypotheekrente voor de opbouw van de spaarpot bij een (bank)spaarhypotheek.

Wil je meer weten over oversluiten en handige tips? Ga dan naar onze informatie over hypotheken.

Stuur deze vraag door

De hypotheekrente is in Nederland hoger dan in het buitenland. Hoe kan dit?

De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld hoeveel geld je leent ten opzichte van de waarde van de woning. Ook de hoeveelheid spaargeld die een bank tot zijn beschikking heeft, bepaalt de hypotheekrente.

Het spaargeld dat consumenten bij een bank onderbrengen, gebruikt de bank namelijk voor het verstrekken van een hypotheek aan iemand anders. Heeft een bank onvoldoende spaargeld, dan moet er geld geleend worden op de kapitaalmarkt. Dit kost uiteraard weer geld, met als gevolg dat de rente hoger wordt.

Lees de publicatie van de Nederlandsche Bank over dit onderwerp voor meer informatie.

Stuur deze vraag door

Mijn aanbieder maakt reclame met een lagere hypotheekrente dan ik heb. Mag ik daar ook gebruik van maken?

De AFM vindt dat er geen verschil mag zijn in de rente die nieuwe klanten krijgen in vergelijking met de rente die bestaande klanten krijgen aangeboden. Er geldt sinds 1 januari 2013 het zogenaamde éénsporige rentebeleid. Dit betekent dat banken voor nieuwe en bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) dezelfde tarieven moeten hanteren. In het verleden werden generieke kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, waar bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) niet voor in aanmerking konden komen. Het risicoprofiel is afhankelijk van de waarde van de woning of het inkomen van de consument in verhouding tot de hoogte van het uitstaande hypothecair krediet. Dit wordt de Loan to value en Loan to income ratio genoemd.

Individuele kortingen mogen nog wel worden aangeboden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen wenst te verstrekken aan nieuwe klanten, die ook verstrekt aan haar bestaande klanten.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

Moet een aanbieder inzicht geven in de opbouw van de hoogte van de hypotheekrente?

Banken zijn vrij om de hoogte van de hypotheekrente te bepalen. Zij zijn wel verplicht om inzicht te geven in hoe ze tot het betreffende percentage zijn gekomen. Dit is eigenlijk alleen het geval bij variabele rente. Meestal betaal je de rente over een lening of hypotheek achteraf. Daarom betaal je effectief meer dan de jaarrente. Deze werkelijke rente die je per jaar betaalt, moet in offertes worden aangegeven.

Stuur deze vraag door

Waarom ligt het voorstel voor mijn hypotheekrente hoger dan de rente op de website van de hypotheekaanbieder?

Het hypotheektarief is afhankelijk van de verhouding tussen lening en de marktwaarde van de woning. Als je meer wilt lenen dan de waarde van je woning zal je een hogere rente moeten betalen dan als je minder leent dan de waarde van je woning. Als je meer leent loopt de bank namelijk een groter risico dat de lening niet wordt terugbetaald.

Aanbieders hebben op hun website meestal verschillende tarieven: voor leningen tot ongeveer 100% marktwaarde, vanaf 100% marktwaarde en met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Naast deze tarieven hanteren de meeste aanbieders ook kortingen als je een bepaalde hypotheekvoorwaarde laat vallen. Bijvoorbeeld als je niet kiest voor boetevrij af te kunnen lossen bij verhuizen. Voldoe je niet aan deze kortingsvoorwaarden dan zal voor jou over het algemeen een hoger rentetarief gelden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, die ook aan moet bieden aan haar bestaande klanten.

Stuur deze vraag door

Wat verandert er bij de referentierentes Euribor, Libor en EONIA?

In de wereld van de rente staat twee belangrijke veranderingen op stapel. Eind 2021 zullen twee zogeheten rentereferenties vervallen. Dat betekent dat je als consument – als het jou raakt – moet overstappen naar een andere referentierente. Ook kan het zijn dat er iets in jouw contract moet worden aangepast. De financieel dienstverlener zal hierover met jou in contact treden.

Sommige consumenten hebben een krediet dat is gekoppeld aan een referentierentie, bijvoorbeeld een hypotheek of lening waar de hoogte van de rente gekoppeld is aan de Euro Interbank Offered Rate (Euribor). Door het vervallen van twee referentierentes kun je overstappen naar een alternatieve referentierente.

Libor en Eonia vervallen

Per 31 december 2021 vervallen de London Interbank Offered Rate (Libor) (met uitzondering van Dollar Libor, waarvan de publicatie zal stoppen in juni 2023) en de Euro Overnight Index Average (Eonia). Dit betekent dat gebruikers vóór dat moment moeten overstappen op alternatieven, en dat leningen moeten worden omgezet naar andere, toekomstbestendige referentierentes.

Contracten aanpassen met Euribor als referentierente

Naast het overstappen naar een andere referentierente moeten bij consumenten die als referentierente Euribor hebben, de contracten worden aangepast. Er moet een ‘terugvalbepaling’ zijn voor klanten, mocht Euribor als referentierente in de toekomst wegvallen. De afspraken die in werking treden als de referentierente niet langer bestaat, moeten aangepast worden om beter aan te sluiten bij de huidige marktomstandigheden. Ook moet dit om te voldoen aan wettelijke vereisten. Over de afspraken die gemaakt kunnen worden bij het wegvallen van de referentierente, zijn aanbevelingen gedaan door de Working Group on EU Risk-free Rates [LINK].

Met elkaar in gesprek over rentebenchmarks

Het uitgangspunt van de transitie is dat het economisch neutraal moet zijn voor de klant. Dit betekent dat het moet jou geen geld kosten en ook de banken niet. Afhankelijk van het product en welke referentierente daar wordt gebruikt, zal je financieel dienstverlener contact met je opnemen om de te nemen stappen te bespreken. Informeer jezelf, stel vragen en bespreek de mogelijkheden met je financieel dienstverlener.  

Wij steunen de rentebenchmarktransitie en vinden het belangrijk dat consumenten, het MKB en financiële instellingen hierover met elkaar in gesprek gaan. Wij zien deze aanpassingen als een belangrijk onderdeel van toekomstbestendig afspraken over referentierentes tussen jou en je financieel dienstverlener.  Wil je meer informatie over hoe wij tegen de rentebenchmarktransitie aankijken? Wij hebben in onze publicatie “Trendzicht 2020” hierover uitleg gegeven.

Stuur deze vraag door

Wat zijn referentierentes?

Referentierentes, ook wel rentebenchmarks of IBORs (interbank offered rates) genoemd, vervullen een belangrijke rol in het financieel systeem. Een referentierente is een rentetarief dat wordt gebaseerd op kosten die banken elkaar in rekening brengen voor krediettransacties. Deze referentierentes worden gebruikt om de hoogte van de rente te bepalen, bij bedrijfsleningen, derivaten en soms ook hypotheken. 

Stuur deze vraag door