Terug

Veelgestelde vragen over hypotheken - algemeen

Veelgestelde vragen over Hypotheken - algemeen

Mogen mijn ouders mij belastingvrij geld schenken voor mijn eigen woning?

Kijk voor informatie over schenkingen op de website van de Belastingdienst.

Stuur deze vraag door

Wat is de inkomenstoets/Loan-to-income (LTI) en wat zijn de uitzonderingen?

De inkomenstoets/loan-to-income geeft aan hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen. Bij de inkomenstoets wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde financieringslastpercentages.

De maximale financieringslastpercentages zijn wettelijk vastgelegd. Met deze financieringslastpercentages wordt aangegeven welk deel van jouw inkomen je maximaal kunt gebruiken voor betaling van de woonlasten (de bruto hypotheeklasten). De financieringslastpercentages variëren met het inkomen en de rentestand. Hoe hoger jouw inkomen, des te meer je kunt lenen.

Voor het bepalen van de hoogte van de lening wordt gebruik gemaakt van je vaste en bestendige inkomsten, zoals het brutoloon. Als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld werkt als freelancer, zelfstandige, ondernemer of contractant dan zal de hypotheekaanbieder kijken naar de bestendigheid van het inkomen.

Naast het inkomen kan de aanbieder ook rekening houden met inkomen uit spaargeld en een structurele inkomensstijging die binnen redelijke termijn ingaat.

Ook is wettelijk bepaald dat hypotheekaanbieders mogen afwijken van de maximale financieringslastpercentages, als dit maar tot verantwoorde kredietverlening leidt.

Stuur deze vraag door

Mijn bank wil mij geen hogere hypotheek verstrekken, omdat het niet mag van de AFM? Klopt dat?

De normen voor een maximale hypotheek zijn wettelijk vastgelegd. Als toezichthouder controleren wij op de naleving van de wettelijke regels. 

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten beschermd worden tegen te grote betalingsrisico’s bij de financiering van hun hypotheek. Werkloosheid, een scheiding of andere wijzigingen in persoonlijke omstandigheden kunnen betalingsproblemen veroorzaken.

Hypotheekaanbieders moeten een verantwoorde hypotheek verstrekken om te voorkomen dat een consument een te hoge hypotheek afsluit. Als banken het verstandig vinden aanvullende eisen te stellen, dan mogen ze dat. Uiteindelijk is het aan de bank om te besluiten om een hypotheek te verstrekken of niet. Een consument heeft dus geen recht op een hypotheek.

Stuur deze vraag door

Welke betalingsrisico’s bestaan er bij een hypotheek?

Als je een hypotheek hebt, loop je gedurende de looptijd verschillende betalingsrisico's zoals (te) hoge woonlasten door een inkomensdaling. Hieronder worden enkele veelvoorkomende risico’s beschreven.

Je overige lasten en uitgaven kunnen stijgen

Het kan moeilijk worden je hypotheeklasten te betalen als je overige uitgaven stijgen door bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, gezinsuitbreiding of overheidsmaatregelen. Hoe meer overige lasten je hebt, hoe moeilijker het kan worden je woonlasten te betalen.

Je inkomen kan dalen

Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een bewuste keuze, zoals minder uren gaan werken,of bij verandering van baan, waarbij je minder verdient.

Maar de inkomensdaling kan ook onverwacht en onvoorzien zijn, zoals bij ziekte, werkloosheid of scheiding.

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je niks af

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente en heb je altijd een schuld aan het eind van de looptijd. Niet iedereen is zich hier van bewust. Steeds meer mensen gaan iets aflossen op hun (aflossingsvrije) hypotheek.

De rente kan gestegen zijn

De woonlasten kunnen stijgen, doordat de rente stijgt tijdens de looptijd. Hoe korter de rentevaste periode van de hypotheek, hoe sneller eventuele renteverhogingen invloed hebben op de woonlasten. Ga bijvoorbeeld na of je de maandelijkse lasten ook nog kunt betalen als de rente stijgt?

Stuur deze vraag door

Wat betekent het als mijn huis ‘onder water’ staat?

Als een huis onder water staat dan is de verwachte verkoopprijs lager dan de hypotheekschuld die er op rust. Dit betekent dat er bij verkoop van de woning een restschuld ontstaat.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

Mag ik verhuizen als mijn huis onder water staat?

Een restschuld hoeft geen belemmering te zijn om te verhuizen. Voor de restschuld die ontstaat als je het huis verkoopt, zijn er een aantal oplossingen.

Misschien kun je de restschuld zelf aflossen of kan je bank de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Ga je een woning huren dan kan de bank je een consumptief krediet verlenen voor de aflossing van de restschuld.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

Wat mag ik van mijn bank verwachten als ik in de problemen dreig te komen met het betalen van mijn hypotheek?

Neem op tijd contact op met de hypotheek aanbieder als je betaalproblemen verwacht. De AFM wil graag dat ook de bank zelf een probleem signaleert en contact opneemt met de betrokken klanten. Zeker omdat bijvoorbeeld een executieveiling zelden in het belang van de klant is.

Een hypotheekaanbieder zou alles in het werk moeten stellen om dat redelijkerwijs te voorkomen. Kom je er zelf niet uit, dan kun je vaak in je gemeente terecht bij het loket voor schuldhulp of kijk op Wijzer in Geldzaken.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

Is mijn hypotheekrente altijd aftrekbaar?

Voor nieuwe hypotheken, afgesloten na 1 januari 2013, kun je alleen nog hypotheekrente aftrek krijgen als je een lineaire of annuïtaire hypotheek hebt. Dit zijn de enige twee soorten hypotheken die op dit moment nog mogen worden afgesloten.

Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over hypotheekrenteaftrek.

Stuur deze vraag door

Wat kost een hypotheekadvies?

De AFM heeft geen richtlijnen voor de kosten van een gemiddeld hypotheekadvies. Als je de financieel adviseur rechtstreeks betaalt voor zijn dienstverlening mag de adviseur geen onredelijk hoge kosten in rekening brengen voor het advies. Hiervoor geldt de ‘kennelijke onredelijkheidnorm’, waaraan een financieel adviseur zich moet houden. Dat betekent dat de kosten in verhouding moeten staan tot de inspanningen van de adviseur. Je moet overigens zelf bepalen of je de advieskosten voor de dienstverlening redelijk vindt.

De hoogte van de advieskosten hangt af van jouw persoonlijke situatie en het aantal uren dat een adviseur voor je werkt. Het kan zijn dat je ook zelf werk voor kunt bereiden, dat scheelt dan weer tijd voor de adviseur en in de kosten.

De uurtarieven die financieel adviseurs hanteren en de tijd die zij nodig hebben voor een bepaald advies kunnen verschillen. Wil je weten wat een bepaald advies gemiddeld kost? Vergelijk dan eens een aantal dienstverleningsdocumenten van verschillende financieel adviseurs. Het dienstverleningsdocument vind je op de website van de financieel dienstverlener.

Soms kan je ook een product afsluiten zonder advies. Dat heet execution only. Je betaalt dan alleen afsluitkosten, maar geen advieskosten.

Heb je klachten over een onredelijk hoge rekening voor advies? Meld dit dan via het contactformulier van het Meldpunt Financiële Markten of kijk op www.afm.nl/klacht wat je kunt doen met je klacht.

Stuur deze vraag door