Terug

Veelgestelde vragen over betalingsverkeer - algemeen

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over betalingsverkeer. Naast de AFM houdt ook De Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland toezicht op het betalingsverkeer.

Veelgestelde vragen over Betalingsverkeer - algemeen

Mag de bank mij, als 'onbedoelde Amerikaan', een basisbetaalrekening weigeren of mijn rekening opzeggen?

Door de ‘Payment Accounts Directive’, die is geïmplementeerd in de Wft, heeft iedere consument die rechtmatig in de Europese Unie verblijft, in principe recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Hierdoor heeft een consument op een laagdrempelige manier toegang tot het betalingsverkeer en kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer.

De AFM is, op basis hiervan, van mening dat banken niet kunnen weigeren om een basisbetaalrekening te openen, dan wel geopend te houden, vanwege het enkele feit dat een Amerikaanse cliënt geen TIN/SSN nummer (heeft) verstrekt of een Amerikaanse cliënt of klant met US Indicia geen formulier 'Bepalen belastingstatus Verenigde Staten' aanlevert. Dit kan de bank alleen doen als sprake is van de weigerings- en beëindigingengronden die wettelijk zijn verankerd. Daarbij moet de bank rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van iedere klant. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een wettelijke weigerings- of beëindigingsgrond, zal de bank nader klantonderzoek moeten doen. Een generieke aanpak waarbij een specifieke groep op voorhand wordt uitgesloten van de toegang tot of het hebben van een basisbetaalrekening is niet toegestaan.

De AFM houdt toezicht op de naleving van verplichting die op banken rust om iedere consument die daarom vraagt toegang te geven tot een basisbetaalrekening. De AFM doet, naar aanleiding van signalen over het blokkeren en sluiten van betaalrekeningen, momenteel onderzoek naar de naleving hiervan door banken. Gesprekken met de banken maken hiervan onderdeel uit.

De AFM kan in het geval van een overtreding ervoor kiezen om interventies uit te uitvoeren. De AFM is geen partij in de geschillenbeslechting van individuele gevallen. Als  consument kunt u zich richten tot het Kifid of een rechter.

Stuur deze vraag door

Wat zijn bitcoins?

Bitcoin is een virtuele valuta. Op dit moment betekent dit dat het een ongereguleerde vorm van virtueel geld is. Bitcoin onderscheidt zich van ‘traditioneel geld’ (zoals de euro) doordat het geen centrale uitgever kent die je aansprakelijk kan stellen als dat nodig zou zijn. Bitcoin is ook anders dan andere virtuele valuta’s, die bijvoorbeeld worden gebruikt om in computerspelletjes aankopen te doen. De valuta kan worden gekocht voor traditioneel geld maar ook kan worden verkocht voor traditioneel geld.

Stuur deze vraag door

Ik kan nergens een betaalrekening openen. Wat kan ik doen?

Sinds 2016 is in de wet vastgelegd dat consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven het recht hebben op toegang tot een basisbetaalrekening, ongeacht de nationaliteit of woonplaats van de consument.

Naast het recht op een basisbetaalrekening hebben we in Nederland het Convenant Basisbankrekening. Het Convenant basisbankrekening is bedoeld om diegenen in de samenleving die om wat voor reden dan ook tot dan toe niet over een betaalrekening konden beschikken, daar alsnog toegang toe te bieden. Het convenant komt voort uit afspraken die Nederlandse banken met elkaar en met het ministerie van Financiën hebben gemaakt. 

Voorwaarden voor een basisbankrekening zijn dat je:

  • minimaal 18 jaar bent
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt, of een postadres bij erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie
  • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen.
     
Stuur deze vraag door

Kan ik een automatische incasso terugboeken?

Je kunt een eenmalige of doorlopende incasso binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder een reden op te geven.

Bij kansspelen is het ook mogelijk om de incasso bij een machtiging terug te laten boeken. Hiervoor geldt wel dat dit alleen kan als er geen betalingsverplichting is. Consumenten kunnen bijvoorbeeld niet ná de trekking (omdat ze niets gewonnen hebben) storneren.

Lees meer op de website van incassomachtigen.nl.

Stuur deze vraag door

Wat is IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number.

Dit rekeningnummer is in elk land op soortgelijke wijze opgebouwd. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen.

In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens. Je IBAN-nummer kun je vinden op je rekeningoverzichten.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik fraude met mijn betaalrekening voorkomen?

Op veilig bankieren lees je wat je kunt doen om fraude te herkennen en te voorkomen. Kijk ook op onze pagina over betaalpasfraude en oplichting bij online bankieren.

Ben je toch de dupe geworden van fraude. Meld het dan zo snel mogelijk bij je bank.

Stuur deze vraag door