Terug

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaal je een premie. Meestal betaal je een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). Je kunt ook in één keer een bedrag storten (koopsom).

De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico’s worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.Naar alle veelgestelde vragen