Terug

Wat houden de rendementstabellen in mijn jaarlijks waardeoverzicht in?

In de offertes, financiële bijsluiters en in het waardeoverzicht dat je jaarlijks gedurende de looptijd hoort te ontvangen, staan voorbeeldrendementen. Er moet een standaard rendement van 4% bruto worden gebruikt, een pessimistisch rendement en het historisch rendement. Dit is een rendement dat in de afgelopen jaren is behaald. In de praktijk kunnen de rendementen hoger of lager uitvallen.

De percentages geven inzicht welke rendementen behaald moeten worden om een bepaald doelvermogen te kunnen bereiken. Als je op het jaarlijkse waardeoverzicht ziet dat het behalen van het gewenste doelvermogen naar verwachting niet gaat lukken, neem dan contact op met je adviseur.Naar alle veelgestelde vragen