Terug

Wat is de rol van de AFM bij de compensatie van te hoge kosten bij beleggingsverzekeringen?

De AFM heeft geen rol gespeeld bij het tot stand komen van de compensatieregelingen. Ook speelt zij geen rol in het uitkeren van de compensatie door verzekeraars. Wil je meer informatie over de compensatieregeling, neem dan contact op met jouw verzekeraar.

Veel verzekeraars hebben op hun website informatie opgenomen over de regeling. Wel ziet de AFM er op toe dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen en dat zij op de juiste wijze worden geadviseerd.Naar alle veelgestelde vragen