Terug

Wat zijn de risico’s van beleggen in gestructureerde producten?

Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit een combinatie van meerdere beleggingen zoals obligaties, opties en aandelen. Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten. Zo kan het voorkomen dat een belegging in aandelen dividend uitkeert, terwijl dit bij het gestructureerde product niet gebeurt.

De risico’s zijn afhankelijk van de productkenmerken en verschillen daarom per product. Je loopt bijvoorbeeld het risico dat je sommige beleggingen moeilijk kan verkopen als er weinig vraag is op dat moment. Daarnaast kunnen er ook risico’s zitten aan de onderliggende waarden van het product. Een gestructureerd product waarvan grondstoffen de basis vormen, kent bijvoorbeeld andere risico’s dan een gestructureerd product dat belegt in een mandje van aandelen. Slecht weer kan voor een slechte oogst zorgen en daarom de waarde van sommige grondstoffen beïnvloeden. Het weer heeft meestal geen directe invloed op de koers van een aandeel.

Soms staat in de productvoorwaarden dat de aanbieder het product (in bepaalde omstandigheden) vervroegd mag af lossen. Het risico hiervan is dat de looptijd van het product korter wordt en dus minder kan opbrengen dan gepland. Maak vooraf de afweging of je dit risico wilt nemen.

De belangrijkste risico’s moeten worden vermeld in het Essentiële-informatiedocument (Eid) van een gestructureerd product. Lees voor de meest uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus.Naar alle veelgestelde vragen