Terug

Wat moet je doen bij een klacht of conflict met een financiële onderneming met een Europees paspoort?

De AFM ontvangt regelmatig signalen over ondernemingen met een Europees paspoort. Dit zijn zeer uiteenlopende signalen, maar een groot deel ervan ziet op beleggingsondernemingen. Vaak gaat het hierbij om zogenaamde brokers die jou aanbieden om bij hen te komen beleggen of traden. Bij het traden gaat het meestal om beleggingsproducten waarbij het risico dat je geld verliest heel groot is als je niet zoveel ervaring hebt met beleggen. Deze beleggingsproducten worden vaak forex of CFD’s genoemd.

Heb je als Nederlandse consument een conflict of ben je benadeeld of zelfs opgelicht door een onderneming met een Europees paspoort? Neem de volgende stappen:

  1. Meld de klacht bij de beleggingsonderneming zelf.
  2. Meld de klacht bij de toezichthouder in het betreffende land. Krijg je geen reactie of een reactie waar je niet tevreden mee bent, leg je er dan niet bij neer. Zorg ervoor dat jouw klacht blijft openstaan! Vraag regelmatig om een statusupdate. In de IOSCO-lijst vind je alle toezichthouders.
  3. Meld de klacht bij de financieel ombudsman in het betreffende land. Een financiële onderneming met een Europees paspoort hoeft zich niet aan te sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Nederland. Je bent dus mogelijk afhankelijk van de klachtenprocedures in het land waar de onderneming gevestigd is. Bij een eventueel faillissement geldt bovendien niet de Nederlandse wet, maar de wetten en regels van het land dat de vergunning heeft verleend. Zie het overzicht met financiële ombudsmannen/geschilorganen in alle EU-lidstaten.
  4. Meld het de AFM. Als de AFM constateert dat een onderneming zich niet aan wet- en regelgeving houdt, kan de AFM dat mogelijk onder de aandacht brengen bij de bevoegde toezichthouder. Een melding bij de AFM kan via ons contactformulier.
  5. Ben je opgelicht? Doe dan ook altijd aangifte bij de politie.

Daarnaast kun je vanuit Nederland een juridische procedure starten. Ga op internet op zoek naar een Nederlands advocatenkantoor dat ervaring heeft met procedures tegen buitenlandse beleggingsondernemingen/brokers. Als er meer gedupeerden zijn kan er mogelijk een collectieve procedure worden gevoerd.

Lees meer over wat je kunt doen als je opgelicht bent door een onderneming met een Europees paspoort.Naar alle veelgestelde vragen