Terug

Wat betekent het als een aanbieder beleggingsobjecten aanbiedt zonder een vergunning of vrijstelling?

Elke aanbieder van beleggingsobjecten is verplicht bij de AFM een vergunning aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld of ontheffing heeft verkregen. Als een aanbieder is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet hij dit vermelden in al zijn reclame-uitingen en andere documenten over het aanbod.

Een aanbieder die geen vergunning heeft van de AFM en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht, overtreedt de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM kan tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen of aangifte te doen. 

Een aanbieder van beleggingsobjecten die wel is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet wel voldoen aan de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Als de aanbieder de consument voor, tijdens en/of na de overeenkomst niet goed informeert, dan kan de AFM tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.Naar alle veelgestelde vragen