Terug

Loop je veel risico als je belegt in beleggingsobjecten?

Als je belegt, loop je altijd risico. Maar als je belegt in een beleggingsobject, loop je soms meer risico dan wanneer je belegt in bijvoorbeeld aandelen. Enkele van deze risico’s zijn:

De objecten waarin je investeert, zoals bijvoorbeeld hout of vakantiehuizen, zijn vaak gelegen in het buitenland. Dit kan risico’s met zich meebrengen waar de AFM niets aan kan doen. De AFM heeft geen bevoegdheden in het buitenland. We kunnen er alleen voor zorgen dat de financieel dienstverlener jou correcte, begrijpelijke en niet misleidende informatie geeft voor zover relevant, ook over de risico’s van het product. Zodat je als consument goed weet waar je aan begint als je gaat beleggen in een beleggingsobject. 

Bij aanbieders van beleggingsobjecten is geen sprake van vermogensscheiding. Dit betekent dat het geld dat jij investeert in het object niet apart wordt gehouden van het geld van de financiële dienstverlener. Als de financiële dienstverlener failliet gaat, is het daardoor onzeker of jij je geld terugkrijgt.

Een beleggingsobject kan een individuele belegging betreffen, maar dat hoeft niet. Dit betekent dat je rendement afhankelijk is van de waarde van het object dat aan jou toegewezen is. Hierdoor kan het bij bijvoorbeeld een belegging in hout gebeuren dat de bomen die aan jou zijn toegewezen veel minder hard groeien dan andere bomen van andere beleggers. Hierdoor zal jouw rendement lager kunnen zijn dan het rendement van een andere belegger.

Een beleggingsobject is vaak een natuurproduct. Dit betekent dat allerlei natuurrisico’s (overstromingen, stormen, etc.) invloed kunnen hebben op het rendement dat je kan behalen.

Bij (landbouw)grond wordt vaak gespeculeerd op een bestemmingsplanwijziging die een waardevermeerdering tot gevolg kan hebben. Naast het feit dat het onzeker is of een dergelijke wijziging zal plaatsvinden en of dit tot een waardevermeerdering leidt, kan zo’n bestemmingsplanprocedure een (zeer) lange periode in beslag nemen. Dit kan invloed hebben op het te behalen rendement.Naar alle veelgestelde vragen