Terug

Veelgestelde vragen over beleggen in beleggingsobjecten

Veelgestelde vragen over Beleggingsobjecten

Wat is een beleggingsobject?

Als je belegt in een beleggingsobject, dan investeer je bijvoorbeeld in hardhout, wijn, goud/ zilver, een kavel (landbouw)grond of vakantiehuizen. De belangrijkste kenmerken van een beleggingsobject zijn:

 • Je betaalt voor een waardebewijs en in ruil daarvoor krijg je rechten:
  • Het eigendomsrecht bij een zaak.
  • Een recht op een zaak: bijvoorbeeld het vruchtgebruik. Je mag het product gebruiken en de ‘vruchten’ daarvan gebruiken alsof je zelf de eigenaar bent.
  • Een recht op een (deel) van de opbrengst van het product.
 • De aanbieder van het beleggingsobject belooft je dat je in de toekomst een rendement krijgt van het object. Jouw rendement is afhankelijk van dit object. Bijvoorbeeld: bij een investering in hardhout, is jouw rendement afhankelijk van de opbrengsten van de bomen of het verwerkte hout.
 • Je beheert het product niet zelf.
 • Het is geen ‘effect’, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties of opties.

Aanbieders van, bemiddelaars in en adviseurs over beleggingsobjecten moeten op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in principe een vergunning hebben van de AFM.

Stuur deze vraag door

Moet iedere aanbieder van beleggingsobjecten een vergunning van de AFM hebben?

Het is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden. Dit betekent dat iedere aanbieder van beleggingsobjecten een vergunning bij de AFM moet aanvragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld of een ontheffing heeft gekregen van de AFM.

In de volgende gevallen is een aanbieder van beleggingsobjecten van de vergunningplicht vrijgesteld:

 • De aanbieder biedt aan minder dan 100 consumenten aan.
 • Het beleggingsobject dat wordt aangeboden maakt deel uit van een serie met minder dan twintig beleggingsobjecten. 
 • De waarde van het beleggingsobject kan niet volgens de regels bepaald worden. 
 • De investering per beleggingsobject is €100.000 of meer.

Stuur deze vraag door

Wat betekent het als een financiƫle dienstverlener bemiddelt in beleggingsobjecten of adviseert over beleggingsobjecten?

Het is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning te bemiddelen in beleggingsobjecten of te adviseren over beleggingsobjecten. Iedere financiële dienstverlener die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten is verplicht om een vergunning bij de AFM aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld.

Een bemiddelaar of adviseur die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten zonder vergunning overtreedt de Wft. De AFM kan in dat geval maatregelen nemen tegen deze financiële dienstverlener.

Stuur deze vraag door

Loop je veel risico als je belegt in beleggingsobjecten?

Als je belegt, loop je altijd risico. Maar als je belegt in een beleggingsobject, loop je soms meer risico dan wanneer je belegt in bijvoorbeeld aandelen. Enkele van deze risico’s zijn:

 • De objecten waarin je investeert, zoals bijvoorbeeld hout of vakantiehuizen, zijn vaak gelegen in het buitenland. Dit kan risico’s met zich meebrengen waar de AFM niets aan kan doen. De AFM heeft ook geen bevoegdheden in het buitenland. De AFM kan er alleen voor zorgen dat de financieel dienstverlener jou correcte,  begrijpelijke en niet misleidende informatie geeft voor zover relevant, ook over de risico’s van het product. Zodat je als consument goed weet waar je aan begint als je gaat beleggen in een beleggingsobject.
 • Bij aanbieders van beleggingsobjecten is geen sprake van vermogensscheiding. Dit betekent dat het geld dat jij investeert in het object niet apart wordt gehouden van het geld van de financiële dienstverlener. Als de financiële dienstverlener failliet gaat, is het daardoor onzeker of jij je geld terugkrijgt.

 • Een beleggingsobject kan een individuele belegging betreffen maar dat hoeft niet. Dit betekent dan dat je rendement afhankelijk is van de waarde van het object dat aan jou toegewezen is. Hierdoor kan het bij bijvoorbeeld een belegging in teakhout gebeuren dat de bomen die aan jou zijn toegewezen veel minder hard groeien dan andere bomen van andere beleggers. Hierdoor zal jouw rendement lager kunnen zijn dan het rendement van een andere belegger.

 • Een beleggingsobject is vaak een natuurproduct. Dit betekent dat allerlei natuurrisico’s (overstromingen, stormen, etc.) invloed kunnen hebben op het rendement dat je kan behalen.
 • Bij (landbouw)grond wordt vaak gespeculeerd op een bestemmingsplanwijziging die een waardevermeerdering tot gevolg kan hebben. Naast het feit dat het onzeker is of een dergelijke wijziging zal plaatsvinden en of dit tot een waardevermeerdering leidt, kan zo’n bestemmingsplanprocedure een (zeer) lange periode in beslag nemen. Dit kan invloed hebben op het te behalen rendement.
Stuur deze vraag door

Wat betekent het als een aanbieder beleggingsobjecten aanbiedt zonder een vergunning of vrijstelling?

Elke aanbieder van beleggingsobjecten is verplicht bij de AFM een vergunning aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld of ontheffing heeft verkregen. Als een aanbieder is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet hij dit vermelden in al zijn reclame-uitingen en andere documenten over het aanbod.

Een aanbieder die geen vergunning heeft van de AFM en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht overtreedt de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM kan tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen of aangifte te doen.

Een aanbieder van beleggingsobjecten die wel is vrijgesteld van de vergunningplicht moet wel voldoen aan de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Als de aanbieder de consument voor, tijdens en/of na de overeenkomst niet goed informeert, dan kan de AFM tegen deze aanbieder optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

Stuur deze vraag door

Wat kun je doen als je je inleg niet terugkrijgt?

Er zijn waarschijnlijk meer mensen die beleggingsobjecten hebben gekocht bij deze aanbieder. Je kunt samen met deze mensen proberen om het geld terug te krijgen. Je kunt ook naar de rechter gaan. Er komt dan een civiele procedure. In een civiele procedure neemt de rechter een beslissing. Neem hiervoor contact op met het Juridische Loket. Het telefoonnummer is 0900-8020 (€ 0,10 per minuut).

Stuur deze vraag door

Waar moet je op letten bij de aankoop van edelmetaal via webshops?

De AFM merkt dat edelmetaal zoals goud, zilver en platina, vaak wordt verkocht via webshops. Verkoop via internet, waarbij het product direct na aankoop wordt beheerd door een derde, brengt bijzondere risico’s met zich mee. De belegger kan dan moeilijker controleren of het bestelde product daadwerkelijk is geleverd.

Een aanbieder van beleggingsobjecten kan malafide zijn als:

 • Je geen contact op kan nemen met de aanbieder.
 • Of je alleen contact op kan nemen via e-mail.

Let extra goed op als een aanbieder van edelmetaal nog maar kort bestaat. Of geen AFM-vergunning heeft. Of een aanbieding doet die te mooi lijkt om waar te zijn (afwijkende lage prijsstelling en/of het in vooruitzicht stellen van zeer hoge rendementen).

Stuur deze vraag door