Terug

Waar moet ik op letten bij signaalaanbieders?

Het is de vraag of het rendement van de tips die signaalaanbieders geven, opweegt tegen de kosten die een belegger maakt voor het verkrijgen ervan en het risico dat ermee gepaard gaat. Kijk zeer kritisch naar de voorgespiegelde rendementen, kosten en risico’s.

De beleggingstips zijn meestal algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. In dat geval is het als belegger raadzaam goed na te gaan of het in jouw specifieke situatie wel verstandig is de tips op te volgen. 

Sommige partijen die beleggingsaanbevelingen doen of beleggingssignalen doorgeven, werken met websites waarop gehandeld kan worden en orders direct worden uitgevoerd. Beleggers betalen de website en de signaalaanbieder per transactie een vergoeding. In deze werkwijze zit een prikkel voor de aanbieder om zoveel mogelijk tips te geven, om klanten aan te moedigen zoveel mogelijk te handelen. Naar alle veelgestelde vragen