Terug

Waarop houdt de AFM toezicht bij beleggingsinstellingen?

De AFM houdt toezicht op het gedrag van beleggingsinstellingen. De AFM controleert of zij zich aan de wetten en regels houden die gaan over onder meer de volgende onderwerpen: de informatie die zij volgens de wet aan consumenten moeten geven, bijvoorbeeld de informatie op de website, de Essentiële Beleggersinformatie, het jaarverslag en het prospectus. Daarnaast toetst de AFM de deskundigheid en betrouwbaarheid van de mensen achter de beleggingsinstelling en controleert of de bedrijfsvoering beheerst en integer is.Naar alle veelgestelde vragen