Terug

Wat houdt het in als een prospectus is goedgekeurd door de AFM?

De AFM controleert het prospectus op drie onderdelen: volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie.

Het prospectus moet de wettelijk verplichte informatie bevatten. Deze informatie moet onderling met elkaar in overeenstemming zijn en het prospectus moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Als een aanbieding van effecten bijvoorbeeld een risicovolle investering betreft, dan moet dit helder worden verwoord in het prospectus. Is hieraan voldaan, dan keurt de AFM het prospectus goed. Het prospectus wordt niet goedgekeurd wanneer de AFM vaststelt dat het prospectus onvolledig of niet begrijpelijk is en/of als er gegevens in staan die met elkaar in strijd zijn.

De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. De reden hiervoor is dat de AFM geen toegang heeft tot de informatie over de onderneming of de aanbieding. Een goedgekeurd prospectus houdt daarom niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is, of dat de beloofde rendementen gehaald gaan worden. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.

Register

In het register 'goedgekeurde prospectussen' kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast is er ook een register ‘genotificeerde prospectussen’. Hier vind je de prospectussen van effecten die in Nederland mogen worden aangeboden, maar zijn goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.Naar alle veelgestelde vragen