Terug

Veelgestelde vragen over beleggen

Hieronder staan de meest gestelde vragen over beleggen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Vul dan het online contactformulier in of neem telefonisch contact op met het Meldpunt via het telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis). Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Veelgestelde vragen over Beleggen algemeen

Waar staan de vragen over beleggingsverzekeringen?

De vragen over beleggingsverzekeringen vind je via de link hieronder.

Direct naar de faq's over beleggingsverzekeringen

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk dat een beleggingsinstelling wordt opgeheven of van de beurs wordt gehaald?

Ja, dit is mogelijk. De beleggingsinstelling moet haar deelnemers hiervan wel op de hoogte brengen. Meestal wordt er een voorstel gedaan aan de cliënten. Mocht je bijvoorbeeld je aandelen niet willen verkopen, dan is het mogelijk dat ze straks niets meer waard zijn. Kijk ook in de algemene voorwaarden van het prospectus van het fonds.

Stuur deze vraag door

Waarop houdt de AFM toezicht bij beleggingsinstellingen?

De AFM houdt toezicht op het gedrag van beleggingsinstellingen. De AFM controleert of zij zich aan de wetten en regels houden die gaan over onder meer de volgende onderwerpen: de informatie die zij volgens de wet aan consumenten moeten geven, bijvoorbeeld de informatie op de website, de Essentiële Beleggersinformatie, het jaarverslag en het prospectus. Daarnaast toetst de AFM de deskundigheid en betrouwbaarheid van de mensen achter de beleggingsinstelling en controleert of de bedrijfsvoering beheerst en integer is.

Stuur deze vraag door

De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant dient te zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Indien dit het geval is, dan zal het fonds transparant moeten zijn richting haar deelnemers. Het fonds moet de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Op welke wijze dit dient te gebeuren zal in het prospectus vermeld staan.

Stuur deze vraag door

Op welke manier kun je beleggen?

Je kunt rechtstreeks beleggen bij een aanbieder van beleggingsproducten. Je kunt ook beleggen via een financiële onderneming zoals een bank. Dat kan op verschillende manieren:  

  • Je laat je geld beheren door een vermogensbeheerder. Je maakt vooraf afspraken, bijvoorbeeld over de risico’s die je wilt nemen. De vermogensbeheerder kiest hoe hij je geld belegt en vertelt je achteraf wat hij heeft gedaan.
  • Je vraagt advies aan een beleggingsadviseur. Daarna kies je zelf hoe je je geld belegt.
  • Je beslist alles zelf en geeft alleen opdrachten aan de financiële onderneming. Dit heet execution only.

Je kunt ook beleggen via een verzekeringsproduct en een bankspaarproduct voor pensioen en hypotheek.

Stuur deze vraag door

Wat houdt het in als een prospectus is goedgekeurd door de AFM?

De AFM controleert het prospectus op drie onderdelen:

  • volledigheid
  • begrijpelijkheid
  • consistentie

Het prospectus moet de wettelijk verplichte informatie bevatten. Deze informatie moet onderling met elkaar in overeenstemming zijn en het prospectus moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Als een aanbieding van effecten bijvoorbeeld een risicovolle investering betreft, dan moet dit helder worden verwoord in het prospectus. Is hieraan voldaan, dan keurt de AFM het prospectus goed. Het prospectus wordt niet goedgekeurd wanneer de AFM vaststelt dat het prospectus onvolledig of niet begrijpelijk is en/of als er gegevens in staan die met elkaar in strijd zijn.

De AFM controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. De reden hiervoor is dat de AFM geen toegang heeft tot de informatie over de onderneming of de aanbieding. Een goedgekeurd prospectus houdt daarom niet in dat de partij die de effecten aanbiedt zonder meer betrouwbaar is of dat de beloofde rendementen gehaald gaan worden. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.

Register

In het register 'goedgekeurde prospectussen' kun je zien of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast is er ook een register ‘genotificeerde prospectussen’. Hier vind je de prospectussen van effecten die in Nederland mogen worden aangeboden, maar die zijn goedgekeurd door een buitenlandse toezichthouder.

Stuur deze vraag door

De aanbieder waar ik wil beleggen staat niet in de registers van de AFM. Wat betekent dat?

In de registers van de AFM kun je vinden of een financiële onderneming een vergunning heeft. Ook staat er bijvoorbeeld in of een financiële onderneming een prospectus heeft goed laten keuren door de AFM. Als je zoekt in de registers, dan kan het gebeuren dat je geen resultaten vindt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Meer informatie vindt je bij Check je aanbieder.

Stuur deze vraag door

Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

In de Nederlandse markt worden vrijwel alleen maar actief gemanagede fondsen aangeboden en geadviseerd. Dit is opvallend, maar wel te verklaren. Professionele fondsmanagers denken dat juist zij in staat zijn de markt te verslaan. Een andere verklaring is de fors hogere marge die met actief gemanagede fondsen verdiend kan worden. Wil je passief beleggen, dan moet je daar vaak zelf om vragen.

Een passief gemanaged beleggingsfonds volgt bijvoorbeeld een bepaalde index, zoals de AEX-index. Een ander naam voor dit soort beleggingsfondsen is een index-beleggingsfonds of een tracker (volger). Bij index-beleggen koopt de fondsmanager aandelen in exact dezelfde verhouding als ze in de index zitten. Klik hier voor de samenstelling van de AEX-index. De samenstelling van een index verandert een of twee keer per jaar. Een index-fonds hoeft dus eigenlijk alleen bij een verandering van samenstelling aandelen te kopen of verkopen.

Actief gemanagede fondsen hebben een jaarlijks kostenniveau dat al snel 1%-punt hoger is dan dat van passieve fondsen. De kosten van actief gemanagede fondsen liggen typisch rond de 1,5%, die van passieve fondsen rond de 0,4%. Op Morningstar of bij de Vereniging van effectenbezitters (VEB) kan je per beleggingsfonds zien wat de kosten (Total Expense Ratio) zijn van veel beleggingsfondsen.

Het standaard aanbieden en adviseren van actief gemanagede fondsen is toch opvallend, aangezien dit niet in het belang is van de klant. Wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van beleggingsfondsen laat keer op keer zien dat actief gemanagede fondsen het niet beter doen dan passieve fondsen. De prestatie van de meeste actieve beleggingsfondsen blijft in verreweg de meeste gevallen achter indien de kosten en het beleggingsrisico worden meegerekend. Passieve beleggingsfondsen, zoals index trackers, doen het dus veelal minimaal even goed en vaak beter.

De AFM verwacht dat de gemiddelde particuliere belegger een groot deel van haar portefeuille kostenefficiënt gaat beleggen. De oplossing van de adviseur moet bij jou passen en niet onnodig duur zijn.

Stuur deze vraag door

Waarom vraagt een (online) beleggingsadviseur jou om persoonlijke informatie?

Een essentieel onderdeel van de beleggingsdienstverlening is het in kaart brengen van jouw persoonlijke (financiële) situatie. Dit is essentieel om tot een passend beleggingsadvies en een passende inrichting van jouw beleggingsportefeuille te komen. Er zal daarom uitgebreid gevraagd worden naar jouw wensen, jouw financiële positie, jouw beleggingsdoel en naar jouw kennis en ervaring op beleggingsgebied. Ook vraagt hij wanneer je jouw doel wenst te bereiken en hoeveel risico je kunt en wilt lopen. Vaak gebeurt dit in een persoonlijk gesprek of via een (online) vragenlijst. Op basis van jouw informatie ontvang je een persoonlijk beleggingsadvies.

Risico’s

Wanneer jouw (online) adviseur te weinig over je persoonlijke situatie weet, kun je een portefeuille aangemeten krijgen die niet bij je past. Denk aan situaties waarbij geen rekening gehouden wordt met:

  • (toekomstige) opnames of uitgaves of met periodieke stortingen
  • eventuele voorkeur voor vermogensbeheer (waarbij de beleggingsonderneming voor jou beslist en handelt) of voor advies (waarbij je handelt op basis van passend geachte beleggingsadviezen)
  • jouw wens of eis dat je effectenportefeuille moet voldoen aan bepaalde duurzaamheidsvereisten.

Dit zijn belangrijke vragen om uiteindelijk de juiste beleggingsportefeuille voor jou samen te stellen en om toekomstige teleurstellingen te voorkomen.

Nieuw informatieverzoek

Jouw (online) adviseur zal periodiek je gegevens willen actualiseren om er zeker van te zijn dat je beleggingsportefeuille nog steeds bij je past. Je persoonlijke situatie kan immers tussentijds veranderen. Soms gaat het om informatie waarvan je zelf niet bewust bent dat deze relevant is voor het beheer of advies van je vermogen. Denk hierbij aan een huwelijk, scheiding, een naderend pensioen, werkloosheid of een nieuwe baan. Mogelijk heb je meer of minder financiële ruimte of is jouw risicobereidheid veranderd.

Stuur deze vraag door