Go to content

Waar moet ik opletten bij reclame?

Aanbieders van effecten mogen naast het publiceren van een prospectus reclame maken voor hun product, bijvoorbeeld via brochures, of radio- en tv-commercials en websites.

Is reclame een goede bron van informatie?

Ondernemingen prijzen in reclame hun eigen producten aan en kunnen selectief zijn met de informatie. Vanwege het wervende karakter is reclame in veel gevallen niet de beste bron van informatie voor een beleggingsbeslissing. Alleen het prospectus biedt een objectief en betrouwbaar beeld van de beleggingspropositie. Lees dus het prospectus voordat je een beleggingsbeslissing neemt.

Bij de webpagina’s voor de sector vind je meer informatie over reclame bij goedgekeurde prospectussen. In de Beleidsregel Informatieverstrekking kun je lezen je over wat wel en niet toegestaan is in reclame.

Risicometer

Reclame-uitingen over beleggingsfondsen moeten een risicometer bevatten. Aan de hand daarvan kun je het risico van een beleggingsfonds inschatten en beleggingsfondsen onderling vergelijken.

Risicometer beleggen

Beleggen met meer risico

Sommige vormen van beleggen brengen meer risico’s met zich mee dan andere vormen. Deze risico’s zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk. Producten als derivaten, gestructureerde producten en alternatieve beleggingen worden als risicovoller gezien.

Beleggen buiten toezicht

Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM. Als je op een van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een prospectusvrijstelling voor effecten als aandelen en obligaties. Deze vallen dan buiten ons toezicht. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

• Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger?
• Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden?
• Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken?
• Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

Vrijstellingsvermelding

Als er een vrijstelling geldt, is de aanbieder verplicht om in reclame-uitingen en in documenten van het beleggingsaanbod één van onderstaande afbeeldingen te gebruiken.

Geen vergunningplicht

Geen prospectusplicht

Wet oneerlijke handelspraktijken

Ook al geldt er een vrijstelling, de verkoop van producten of diensten mag niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). De AFM kan op basis van deze wet optreden.