Go to content

Zijn je geld en je beleggingen veilig?

Beleggingen en gelden moeten veilig zijn afgescheiden van het vermogen van een bank of een beleggingsonderneming. Dat heet vermogensscheiding. De AFM houdt toezicht op de naleving van de vermogensscheidingsregels. Als een bank of beleggingsonderneming failliet gaat, zijn er vangnetten, zoals het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel.

Let op: deze regelingen bieden geen bescherming tegen koersdalingen en andere beleggingsverliezen.

Vermogensscheiding

Beleggingsondernemingen moeten het geld en de beleggingen van beleggers scheiden hun eigen vermogen. Daarmee zijn beleggers beschermd bij een faillissement van de onderneming. Daar zijn grofweg drie manieren voor.

Sommige beleggingsondernemingen richten een aparte juridische entiteit op, speciaal om de gelden en de beleggingen van hun klanten te bewaren. De beleggingen worden bewaard op naam van deze entiteit.

Andere beleggingsondernemingen bewaren geen beleggingen en gelden van hun klanten, maar schakelen daarvoor een bank in. De bank opent dan een rekening op naam van de belegger. De bank houdt transacties op deze rekening bij.

Sinds juli 2022 is het mogelijk dat de beleggingsonderneming een ‘rekening met afgescheiden vermogen’ bij een bank opent. Er wordt dan een rekening geopend voor alle klanten van de beleggingsonderneming samen. De beleggingsonderneming houdt de transacties op deze rekening bij. Het geld op deze rekening is juridisch afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming. Daarnaast valt geldt op deze rekening onder het depositogarantiestelsel van de bank.

Banken kunnen ook beleggingsdiensten verlenen. Voor banken geldt geen vermogensscheiding voor gelden van hun klanten, omdat banken juist bedoeld zijn om klantgelden te bewaren. Bij een faillissement van een bank treedt het depositogarantiestelsel in werking.

Bij overtreding vermogensscheidingsregels

De AFM houdt toezicht op de naleving van de vermogensscheidingsregels. Daarnaast zijn er twee vangnetregelingen voor als een onderneming toch failliet gaat. Het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB) garandeert een deel van het geld van beleggers als een bank failliet gaat. Als een beleggingsonderneming of bank failliet gaat, kan een belegger mogelijk beroep doen op het beleggerscompensatiestelsel van DNB.