Go to content

Wat als de beleggingsinstelling waarmee ik zaken doe moet worden afgewikkeld?

Het kan voorkomen dat een beleggingsinstelling afgewikkeld moet worden. Bijvoorbeeld omdat de beheerder niet goed functioneert en wij de vergunning hebben gewijzigd of ingetrokken.

Als een beheerder moet stoppen met haar activiteiten kan zij het beheer van de beleggingsinstelling overdragen aan een andere beheerder. Ook is het mogelijk dat de bezittingen van de beleggingsinstelling verkocht worden en de opbrengst (na aftrek van de kosten) wordt uitgekeerd aan de beleggers. Wij kunnen de rechter vragen een vereffenaar aan te stellen. Een vereffenaar is onafhankelijk en zelfstandig.

Wij monitoren de voortgang van de werkzaamheden van de vereffenaar. De vereffenaar legt rekening en verantwoording af aan de participanten in de beleggingsinstelling. De vereffenaar zal moeten uitleggen welke werkzaamheden hij tegen welke kosten verricht en welke opbrengsten hij daarmee heeft bereikt.

De rechtbank bepaalt binnen welke termijn de beleggingsinstelling vereffend moet zijn. Als het noodzakelijk is, kan bij de rechtbank verzocht worden om verlenging van deze termijn.

De vereffenaar verricht zijn werkzaamheden in het belang van de participanten in de beleggingsinstelling.