Go to content

Hoe kom ik aan informatie over een belegging? Het prospectus

Als je gaat beleggen wil je er zeker van zijn dat je beschikt over alle relevante informatie over die belegging. Als je goed geïnformeerd bent, kun je waarschijnlijk een betere beleggingsbeslissing nemen. Alle relevante informatie en risico’s over een financieel instrument zoals een aandeel, obligatie of beleggingsfonds vind je in het prospectus. Ondernemingen die effecten willen aanbieden of noteren aan een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam, zijn verplicht om een prospectus ter beschikking te stellen die goedgekeurd is door de AFM.

Waarom is een prospectus nuttig als je gaat beleggen?

Een prospectus is een document waarin alle relevante informatie over een belegging beschreven staan. In het prospectus vind je bijvoorbeeld informatie over:

• de financiële situatie van een onderneming
• de belangrijkste risico’s
• de belangrijkste kenmerken van de effecten, bijvoorbeeld waar de aandelen worden genoteerd of hoe de inschrijfprocedure verloopt.

Een uitgevende instelling is wettelijk verplicht om bepaalde informatie in een prospectus op te nemen. Wij controleren of dit ook gebeurt. Ook controleren wij of de informatie wel begrijpelijk is opgeschreven en consistent is met andere (openbare) informatie. Als het prospectus voldoet aan de wettelijke vereisten, dan keuren wij het prospectus goed.

Wat betekent AFM-goedkeuring?

Voorafgaand aan een aanbieding of notering bekijken wij of alle informatie op een begrijpelijke en consistente manier is opgeschreven. Je weet dan zeker dat je over alle relevante informatie beschikt om een beleggingsbeslissing te nemen. Omdat er zware wettelijke eisen worden gesteld aan een prospectus, is het vaak lastig voor een uitgevende instelling om een prospectus op te stellen dat direct voldoet aan de wet. Het beoordelen van een prospectus duurt daarom gemiddeld wel 2 tot 3 maanden.

Een goedkeuring van het prospectus zegt niets over de kwaliteit van de effecten of hoe risicovol de effecten zijn. Wij geven geen oordeel over de aanbieding of notering, dus of het een goede belegging is. Een goedkeuring moet je daarom niet beschouwen als een keurmerk.

Essentiële beleggersinformatie

Voor veel andere beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is het zogenomende Essentiele informatiedocument (Eid) verplicht. Ook dit document is bedoeld om deze producten met elkaar te kunnen vergelijken.

Wie wil gaan beleggen in een beleggingsfonds doet er goed aan eerst de Essentiele Beleggersinformatie (Ebi) over dit fonds te lezen. Hierin wordt relevante informatie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit document is bedoeld om beleggingsfondsen met elkaar te kunnen vergelijken.