Go to content

Waar moet je opletten bij beleggen in objecten?

Als je belegt in een beleggingsobject, dan investeer je in bijvoorbeeld teakhout, wijn, grond, goud of vakantiehuizen. Je steekt geld in het object. In ruil daarvoor krijg je rechten.

Soorten beleggingsobjecten

Je kunt investeren in:

• Kavels (landbouw)grond. Je hebt recht op een deel van de winst als de grond meer waard is geworden, bijvoorbeeld als gevolg van een bestemmingswijziging.
• Hout, bijvoorbeeld teakhout of robiniahout. Je hebt recht op een deel van de opbrengsten van de bomen of van het hout.
• Vakantiehuizen. Je hebt bijvoorbeeld recht op een deel van de huuropbrengst.
• Edelmetalen, bijvoorbeeld goud en zilver. Je hebt recht op (een deel van) een goud- of zilverstaaf.
• Wijn of whisky. Je hebt bijvoorbeeld recht op de opbrengst van een aantal wijnranken.

Vergunning en vrijstelling

Het aanbieden, adviseren of bemiddelen van beleggingsobjecten is alleen toegestaan als de AFM een vergunning heeft verleend of als een vrijstelling van toepassing is. Het aantal vergunningen dat de AFM heeft verleend bij beleggingsobjecten is beperkt.

Eisen voor een vergunning

Voordat wij een vergunning verstrekken, wordt een aanbieder van beleggingsobjecten beoordeeld op: betrouwbaarheid, deskundigheid en op een beheerste en integere bedrijfsuitoefening. De AFM-vergunning is geen keurmerk en zegt niets over de kwaliteit van de aangeboden investering.

Iedere aanbieder van, bemiddelaar in en adviseur over beleggingsobjecten moet beschikken over een AFM-vergunning, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld. Controleer via ‘check je aanbieder’ of de partij met wie je te maken hebt een vergunning heeft.

Vrijstelling

Een aanbieder van beleggingsobjecten krijgt vrijstelling van de vergunningplicht als hij voldoet aan een of meer van onderstaande voorwaarden:

• de aanbieder aan minder dan 100 consumenten aanbiedt
• het beleggingsobject dat wordt aangeboden deel uitmaakt van een serie, kleiner dan 20 beleggingsobjecten
• de investering per beleggingsobject €100.000 of meer is.

Als de aanbieder is vrijgesteld van de vergunningplicht, dan is hij verplicht in al zijn reclame-uitingen en documenten te vermelden dat hij niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de AFM. Je komt dan onderstaande afbeelding tegen.

geen vergunning geen prospectus

Oneerlijke handelspraktijken

De verkoop van producten of diensten mag niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). Is de handelspraktijk oneerlijk, dan kan de AFM op basis van deze wet optreden.

Heb je een klacht over een aanbieding van een product en/of een dienst? Neem dan contact op met ons Meldpunt.

Risico's

Investeren in een beleggingsobject is risicovol. Zorg ervoor dat je de specifieke risico’s kent.

Specifieke risico's

• Beleggingsobjecten zijn vaak gelegen in het buitenland, zoals hout of vakantiehuizen. De AFM heeft geen bevoegdheden om toezicht te houden in het buitenland. De AFM kan er alleen op toezien dat de financiële dienstverlener correcte, begrijpelijke en niet misleidende informatie geeft.

• Bij (landbouw)grond wordt vaak gespeculeerd op een bestemmingsplanwijziging. Naast het feit dat het onzeker is of een dergelijke wijziging zal plaatsvinden en welke kavels hierbij betrokken zullen zijn, kan een dergelijke procedure een (zeer) lange periode in beslag nemen. Dit kan invloed hebben op het te behalen rendement.

• Bij beleggingsobjecten zoals hout heb je vaak te maken met een zeer lange looptijd (vaak 20 jaar of langer) en het feit dat tussentijds beëindigen niet of nauwelijks mogelijk is.

• Bij vakantiehuizen is de waardeontwikkeling van de woning over de afgelopen jaren en de verwachte waardeontwikkeling van onroerend goed een risico. Of een (verwacht) rendement realistisch is, hangt af van de (beperkende) voorwaarden die gelden. De informatie over de wijze waarop een prognoserendement tot stand komt is niet altijd volledig.

• Aanbieders van beleggingsobjecten vallen niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent dat er geen toezicht is op de financiële situatie van aanbieders van beleggingsobjecten.

• Bij aanbieders van beleggingsobjecten is geen sprake van vermogensscheiding. Dit betekent dat het geld dat jij investeert in het object niet apart wordt gehouden van het geld van de financiële dienstverlener. Als de financiële dienstverlener failliet gaat, is het onzeker of jij je geld terugkrijgt.

• Als het een individuele belegging betreft, betekent dit dat het rendement afhankelijk is van de waarde van het object dat aan jou toegewezen is. Voorbeeld: Bij een belegging in teakhout groeien de bomen op jouw stukje grond minder hard dan de bomen op het stukje grond van je buurman. Hierdoor zal jouw rendement lager zijn dan het rendement van je buurman.

• Een beleggingsobject is vaak een natuurproduct. Dit betekent dat allerlei natuurrisico’s (overstromingen, stormen, etc.) invloed hebben op het rendement dat je kunt behalen.

Onderzoek vooraf de risico's

Ook als een aanbieder een AFM-vergunning heeft, loop je als belegger risico. Baseer je beslissing niet alleen op het beloofde rendement.

Onderzoek zelf de aangeboden belegging. Voorgespiegelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk waarop de prognoses zijn gebaseerd. Vraag naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan. Bedenk dat een hoger rendement veelal een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.

Controleer onze waarschuwingen

Controleer of de dienstverlener waar je zaken mee doet over een vergunning beschikt!