Terug

Crypto's

De AFM ziet crypto’s als risicovol en complex. Het speculeren in crypto’s brengt dan ook grote risico’s met zich mee. Het mandaat van de AFM voor crypto’s is beperkt, maar wordt in de toekomst uitgebreid wanneer de Verordening voor Markten in Crypto-Activa (MiCAR) in werking treedt. Deze pagina bevat meer informatie over: definitie crypto’s, mandaat AFM, risico’s, hoofdlijnen MiCAR en links naar publicaties uit het verleden.

Wat zijn crypto’s

Crypto’s zijn cryptografisch beveiligde (mathematisch versleutelde) digitale weergaven van waarde of contractuele rechten die gebruikmaken van een soort gedistribueerde grootboektechnologie (ook wel Distributed Ledger Technology of DLT) en die elektronisch kunnen worden overgedragen, opgeslagen of verhandeld. Bekende voorbeelden zijn onder meer Bitcoin, Ether en Cardano.

Crypto's grotendeels buiten toezicht AFM

In de regel vallen crypto’s – zoals Bitcoin en Ether - op zichzelf niet onder het toezicht van de AFM. Crypto’s vallen in het algemeen niet onder begrippen van huidige regelgeving die het mandaat van de AFM bepaalt. Financiële producten of financiële diensten die gebaseerd zijn op crypto’s kunnen wel onder ons toezicht vallen. Voorbeelden hiervan zijn: het beheren van een beleggingsinstelling die belegt in crypto’s, het uitgeven van een aandeel of obligatie met behulp van blockchain technologie en het uitgeven van op crypto’s gebaseerde derivaten.

Vanwege het ontbreken van duidelijke regelgeving en daarmee een mandaat is de AFM zich terughoudend wat betreft de handel en dienstverlening in crypto’s. De AFM ziet handelen in crypto’s niet als alternatief voor sparen of beleggen vanwege het hoog speculatieve karakter. Als mensen geld willen stoppen in crypto’s is het raadzaam dit met geld te doen dat zij kunnen missen.

Risico's

Het speculeren met crypto’s brengt veel risico’s met zich mee. 

  • Crypto’s zijn kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.
  • Crypto’s zijn complex en lastig te doorgronden. Veel consumenten begrijpen niet goed waar ze instappen. 
  • De waarde van crypto’s is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren.
  • Deze risico’s hebben ook invloed op financiële instrumenten met crypto’s als onderliggende waarde, zoals bepaalde exchange traded notes (ETN’s) en exchange traded funds (ETF’s). Deze laatstgenoemde financiële instrumenten zijn qua structuur en werking op zichzelf al complex.

Toekomstige regelgeving: MiCAR

Naar verwachting wordt de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) omstreeks 2024 van kracht en dat zal veranderingen met zich meebrengen. 

Met de komst van MiCAR komt een deel van de crypto’s onder toezicht. De verordening geeft regels voor bepaalde uitgiften van crypto’s of tokens en crypto-dienstverlening voor zover die niet al onder andere regelgeving, bijvoorbeeld MiFID II, valt. Voor een crypto of token die kwalificeert als financieel instrument blijft MiFID II dus van toepassing en niet MiCAR. Crypto’s, tokens en afgeleide producten kunnen diverse financiële functies hebben. Per geval zal moeten worden beoordeeld hoe iets kwalificeert en welke regelgeving van toepassing is.

Op dit moment wordt in Europa nog volop onderhandeld over het voorstel voor MiCAR, zo staan de reikwijdte en vereisten die gaan gelden, nog niet vast. Zodra overeenstemming is bereikt kan de AFM in samenwerking met het ministerie van Financiën en DNB een inhoudelijke toelichting geven op wat MiCAR betekent voor het toezicht in Nederland en binnen Europa.

Cryptowisselaars en aanbieders cryptobewaarportemonnees

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (in de vorm van crypto’s) en ‘gewoon’ geld zoals euro’s of dollars (chartaal of giraal), en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank waar het gaat om de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over waarschuwingen

Betaalpasfraude en oplichting bij online bankieren

Phishing

Vooraf betalen voor lening

Ponzi- en piramidefraude