Terug

Soorten verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Hieronder beschrijven we ze.

Levensverzekeringen

Met een levensverzekering verzeker je het financiële risico als gevolg van overlijden óf je bouwt kapitaal op gedurende de looptijd van de verzekering. Een levensverzekering keert uit als je overlijdt of als je op een vooraf afgesproken moment nog leeft. Ook zijn er combinatievormen. Voorbeelden van levensverzekeringen zijn: overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.

Schadeverzekeringen

Met een schadeverzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen van schade. Je kunt bijvoorbeeld de spullen in je huis verzekeren tegen brandschade. Je kunt ook een verzekering afsluiten tegen het verlies van inkomen, bijvoorbeeld als je niet meer kunt werken omdat je arbeidsongeschikt bent of als je werkloos raakt.

Zorgverzekeringen

Met een zorgverzekering verzeker je de ziektekosten. De zorgverzekering is voor vrijwel iedereen verplicht. Daarnaast kan je je aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Zorgverzekeringen vallen onder het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De AFM houdt samen met de NZa toezicht op de aanvullende ziektekostenverzekeringen.

De AFM houdt toezicht op de aanbieders van de aanvullende verzekering. Ook houdt de AFM toezicht op bemiddelaars en accountants op dit gebied.

De NZa is belast met toezicht op aanbieders van de basisverzekering, de regels voor transparantie en de klachtenregelingen van aanbieders van ziektekostenverzekeringen.

Informatie delen

Delen via: deel