Terug

Soorten verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Hieronder beschrijven we ze.

Levensverzekeringen

Een levensverzekering keert uit als je overlijdt of als je op een vooraf afgesproken moment nog leeft. Ook zijn er combinatievormen. De verzekering wordt gekenmerkt door het moment en de vorm van de premiebetaling en het ontvangen van de uitkering. De premiebetaling kan periodiek plaatsvinden of ineens door middel van het betalen van een koopsom. Als de uitkering ineens plaatsvindt, heet dat een kapitaalverzekering. Bij renteverzekeringen vindt de uitkering periodiek plaats. De premie is onder andere afhankelijk van de sterftekansen van de verzekerde. Voorbeelden van levensverzekeringen zijn: overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, beleggingsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.

Schadeverzekeringen

Met een schadeverzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen van schade. Je kunt bijvoorbeeld de spullen in je huis verzekeren tegen brandschade. Je kunt ook een verzekering afsluiten tegen het verlies van inkomen, bijvoorbeeld als je niet meer kunt werken omdat je arbeidsongeschikt bent of als je werkloos raakt.

Zorgverzekeringen

Met een zorgverzekering verzeker je de ziektekosten. Er is een basisverzekering, deze is voor vrijwel iedereen verplicht. Daarnaast kun  je je door middel van een aanvullende verzekering verzekeren voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, denk hierbij  bijvoorbeeld  aan fysiotherapie.

De AFM houdt toezicht op adviseurs/bemiddelaars die zorgverzekeringen adviseren of hier informatie over geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergelijkingssites. De zorgverzekeraars staan onder toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De AFM en NZa werken samen op het gebied van het toezicht op deze verzekeringen en hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten