Terug

Verplichte informatie

Bij het afsluiten van een lijfrente en tijdens de opbouwfase moet jouw bank of verzekeraar je informatie geven. Bij het afsluiten moet je bijvoorbeeld een financiële bijsluiter krijgen. En tijdens de opbouw moet je altijd geïnformeerd worden over wijzigingen.

Voordat je een lijfrenteverzekering afsluit

Een lijfrente is een complex product. Als je een lijfrente afsluit bij een verzekeraar of bank, moet het Essentieel informatiedocument aan  je verstrekt zijn. Lees dit document r goed door. Begrijp je iets niet, vraag uitleg aan de verzekeraar, de bank of je financieel adviseur.

Bespreek met de verzekeraar, de bank of met je financieel adviseur de volgende onderwerpen:

 • de gewenste hoogte van je uitkering (of vraag om een uitleg van de omstandigheden die de hoogte van je uitkering bepalen)
 • de keuzemogelijkheden die je hebt, zoals een tijdelijke uitkering, een garantieverzekering etc.
 • de looptijd van de opbouwfase
 • de hoogte van de premie of koopsom
 • het aantal premiebetalingstermijnen
 • de kosten die de verzekeraar of bank inhoudt
 • de gevolgen die er zijn als je tussentijds de opbouw van de lijfrente wilt beëindigen
 • de financiële risico’s die je loopt
 • de provisie die de verzekeraar, bank of financieel adviseur in rekening brengt.

Tijdens de opbouwfase

De informatie die je moet krijgen tijdens de opbouwfase van een lijfrente hangt af of je product loopt via een verzekeraar of een bank.

De lijfrente loopt bij een verzekeraar

Als de verzekeraar de voorwaarden van de lijfrente wijzigt, dan moet je hierover geïnformeerd worden. Als het om een lijfrente gaat met beleggingen, dan ontvang je tijdens de opbouwfase jaarlijks de onderstaande informatie:

 • Een opgave van de waardeontwikkeling van de beleggingen.
 • Een opgave van de premies die je in het voorgaande jaar hebt betaald.
 • Een opgave van de kosten die je hebt betaald.
 • Het behaalde rendement over de beleggingen.
 • Een prognose van het te bereiken bedrag op de einddatum.
 • Het gevoerde beheer (beleid) van de beleggingsinstelling.

De lijfrente loopt bij een bank

Als de bank de voorwaarden van de lijfrente wijzigt, dan moet je hierover geïnformeerd worden. Ga na wat de wijzigingen betekenen voor jou. Tijdens de opbouwfase ontvang je jaarlijks informatie over de waardeontwikkeling van het gespaarde kapitaal of de beleggingen, zolang die waarde afhankelijk is van de ontwikkelingen op de rentemarkt of financiële markt.

Informatie delen

Delen via: deel