Terug

Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

premieverdeling_beideEr zijn verschillende soorten werknemerspensioenen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor, maar je hebt ook de kapitaalovereenkomst. Kijk in je pensioen1-2-3 welke pensioenregeling je hebt. Deze vind je meestal op de website van de pensioenverzekeraar. De pensioenpremie wordt vaak door de werkgever en werknemer samen betaald. Kijk op je loonstrook of dit ook voor jou geldt. Lees hier wat de verschillende pensioenregelingen inhouden.

Let op: bij alle pensioenregelingen loop je bepaalde risico's.

De uitkeringsovereenkomst of uitkeringsregeling

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Je werkgever betaalt een premie aan een pensioenuitvoerder. Meestal betaal je als werknemer ook een deel van de premie. Uitkeringsovereenkomsten kun je verdelen in: 

middelloon

Middelloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode.

eindloon

Eindloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en het salaris dat je het laatst verdiende. Deze regeling komt nog maar sporadisch voor.

De premieovereenkomst of beschikbare premieregeling

Premie & vaste uitkering

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum krijg je dan een vaste uitkering. Die vaste uitkering geeft zekerheid over het bedrag in euro’s.

Premie & variabele uitkering

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum kan je ervoor kiezen om je belegging te laten doorlopen. Je krijgt dan een variabele uitkering; de hoogte daarvan varieert. Je uitkering geeft geen zekerheid in euro’s, maar kan hoger zijn dan bij een vaste uitkering, als het goed gaat met onder andere de belegging.

De kapitaalovereenkomst

Deze pensioenregeling komt niet zoveel voor. Een kapitaalovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee je een pensioenuitkering aankoopt als je met pensioen gaat.

Informatie delen

Delen via: deel