Terug

Pensioen & risico's

Als je deelnemer bent aan een pensioenregeling dan loop je altijd risico’s. Het is belangrijk te weten welke risico’s dat zijn. De belangrijkste risico’s hebben we voor je op een rij gezet.

 

Beleggingsrisico bij een beschikbare premieovereenkomst

beleggingskeuze

De pensioenpremie van een beschikbare premieovereenkomst wordt belegd. Of zelfs doorbelegd na pensioendatum als je daarvoor kiest. Beleggen brengt altijd risico met zich mee. Dit betekent dat je niet weet wat de beleggingen op je pensioendatum waard zullen zijn. Als de beleggingen niet goed lopen, is er straks minder geld beschikbaar om pensioen aan te kopen. Dit betekent dat je een lagere pensioenuitkering krijgt dan je wellicht verwacht.

Langer leven

Hoe langer we leven, des te langer de pensioenuitvoerder ons pensioen moet uitkeren. Dit betekent dat er meer geld nodig is om alle pensioenuitkeringen te betalen.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  • Bij een uitkeringsovereenkomst: als het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om in de toekomst alle pensioenen te betalen, dan zullen werkgever en werknemer meer pensioenpremie moeten betalen. Als het betalen van meer pensioenpremie niet mogelijk is, dan zal het pensioenfonds jouw pensioenaanspraken of jouw uitkering moeten verlagen. 
  • Bij een beschikbare premieovereenkomst: met het gespaarde kapitaal kan er op jouw pensioendatum minder pensioen worden aangekocht, omdat het pensioen langer uitgekeerd moet worden.

Overlijdensrisico

Als je overlijdt, kan dat invloed hebben op de financiële situatie van je nabestaanden. Daarom is in veel pensioenregelingen ook nabestaandenpensioen geregeld: pensioen voor je nabestaanden, na jouw overlijden.

Let op: heeft jouw regeling een vrijwillige nabestaandenpensioenregeling op risicobasis en je regelt dit niet, dan zullen je partner en/of je (jonge) kinderen geen pensioen ontvangen als je overlijdt.

Wil je weten hoe dat bij jou geregeld is? Kijk in de Pensioen 1-2-3 of op de website van de pensioenuitvoerder. Maar je kunt het ook aan je pensioenuitvoerder of werkgever vragen.

Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioenIn veel pensioenregelingen is het geregeld dat als je arbeidsongeschikt wordt de pensioenpremie wordt doorbetaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Dat wordt betaald totdat je weer arbeidsgeschikt bent of met pensioen gaat.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, wat betekent dit voor je pensioen?

  • Over het gedeelte dat je arbeidsgeschikt bent, gaat de pensioenopbouw door en betaal je samen met je werkgever de premie. 
  • Over het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, wordt ook pensioen opgebouwd, maar daarvoor betaal jij zelf geen premie (meer). Deze premievrije voortzetting geldt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Ook als je niet langer bij de werkgever in dienst bent, wordt de premie doorbetaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Zo bouw je toch nog (gedeeltelijk) pensioen op. Dit stopt zodra je weer arbeidsgeschikt bent.

Als dit niet in jouw pensioenregeling is geregeld, dan wordt er over het percentage dat je (eventueel) arbeidsongeschikt bent geen pensioen meer opgebouwd. Daardoor ontvang je later een lager pensioen. Wil je weten hoe het bij jou geregeld is? Kijk dan in je Pensioen1-2-3 of op de website van de pensioenuitvoerder.

Renterisico bij aankoop van pensioen

Bij een premie- of kapitaalovereenkomst wordt op de pensioendatum een pensioen aangekocht. De hoogte daarvan is (onder andere) afhankelijk van de hoogte van de rente op dat moment.

Wat is dit renterisico? 

Is de rente laag op het moment dat je een pensioen aankoopt, dan krijg je voor het opgebouwde pensioenkapitaal een laag pensioen. Is de rentestand daarentegen hoog, dan kan je met hetzelfde kapitaal een hoger pensioen aankopen. Niet alleen het kapitaal maar ook de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat, bepaalt dus hoe hoog jouw pensioen wordt.

Inflatierisico

waardevastAls er sprake is van inflatie en jouw pensioen wordt niet verhoogd, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Dat heet inflatierisico (je pensioen wordt minder waard).

Heb je met het pensioenkapitaal van een beschikbare premieovereenkomst een pensioen aangekocht? Dan wordt dit pensioen meestal niet meer verhoogd. Dat noemen we ook wel: niet meer geïndexeerd.

Heb je een uitkeringsregeling? Dan probeert de pensioenuitvoerder je uitkering meestal wel te verhogen op basis van de stijging van de lonen of de prijzen. Maar alleen als de pensioenuitvoerder daar genoeg geld voor beschikbaar heeft. De laatste jaren konden veel pensioenfondsen en verzekeraars de pensioenen niet verhogen. Jouw pensioenfonds laat je ieder jaar weten of jouw pensioen verhoogd wordt.

De kosten

kostenIs er sprake van hoge kosten bij jouw pensioenuitvoerder, dan leidt dat meestal tot minder pensioen. Wil je weten hoeveel kosten jouw pensioenuitvoerder maakt, kijk op de website van de uitvoerder. Je kunt het ook navragen bij de pensioenuitvoerder of bij je werkgever.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten