Terug

Pensioen & risico's

Als je deelnemer bent aan een pensioenregeling dan loop je altijd risico’s. Het is belangrijk te weten welke risico’s dat zijn. De belangrijkste risico’s hebben we voor je op een rij gezet.

 

Beleggingsrisico bij een beschikbare premieregeling

beleggingskeuze

De pensioenpremie van een beschikbare premieregeling wordt belegd. Of zelfs doorbelegd na pensioendatum als je daarvoor kiest. Beleggen brengt altijd risico met zich mee. Dit betekent dat je niet weet wat de beleggingen op je pensioendatum waard zullen zijn. Als de beleggingen niet goed lopen, is er straks minder geld beschikbaar om pensioen aan te kopen. Dit betekent dat je een lagere pensioenuitkering krijgt dan je wellicht verwacht.

Langer leven

Hoe langer we leven, des te langer de pensioenuitvoerder ons pensioen moet uitkeren. Dit betekent dat er meer geld nodig is om alle pensioenuitkeringen te betalen.

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  • Bij een uitkeringsregeling: Als het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om in de toekomst alle pensioenen te betalen, dan zullen werkgever en werknemer meer pensioenpremie moeten betalen. Als het betalen van meer pensioenpremie niet mogelijk is, dan zal het pensioenfonds jouw pensioenaanspraken of jouw uitkering moeten verlagen. 
  • Bij een beschikbare premieregeling: Met het gespaarde kapitaal kan er op jouw pensioendatum minder pensioen worden aangekocht, omdat het pensioen langer uitgekeerd moet worden.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

partner_en_wezenpensioen_verzekeringBij een nabestaandenpensioen op risicobasis hebben je nabestaanden als je overlijdt recht op een pensioen zolang je actief deelneemt aan de pensioenregeling. Zodra je deelname aan de regeling stopt, vervalt het recht op nabestaandenpensioen.

Let op: heeft jouw regeling een vrijwillige nabestaandenpensioenregeling op risicobasis en je regelt dit niet, dan zullen je partner en/of je (jonge) kinderen geen pensioen ontvangen als je overlijdt.

"Mijn nabestaanden krijgen via mijn pensioen een levenslange uitkering. Dat geeft een goed gevoel"

Wil je weten hoe dat bij jouw geregeld is? Kijk in de Pensioen 1-2-3, de startbrief of op de website van de pensioenuitvoerder. Maar je kunt het ook je pensioenuitvoerder of werkgever vragen.

Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioenIn veel pensioenregelingen is het geregeld dat als je arbeidsongeschikt wordt de pensioenpremie wordt doorbetaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Dat wordt betaald totdat je weer arbeidsgeschikt bent of met pensioen gaat.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, wat betekent dit voor je pensioen?

  • Over het gedeelte dat je arbeidsgeschikt bent, gaat de pensioenopbouw door en betaal je samen met je werkgever de premie. 
  • Over het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, wordt ook pensioen opgebouwd, maar daarvoor betaal jij zelf geen premie (meer). Deze premievrije voortzetting geldt zolang je arbeidsongeschikt bent.

Ook als je niet langer bij de werkgever in dienst bent, wordt de premie doorbetaald over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Zo bouw je toch nog (gedeeltelijk) pensioen op. Dit stopt zodra je weer arbeidsgeschikt bent.

Als jouw pensioenregeling geen mogelijkheid biedt om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren, dan wordt er over het percentage dat je (eventueel) arbeidsongeschikt geen pensioen meer opgebouwd. Daardoor ontvang je later een laag pensioen.

Ga na hoe het bij jouw pensioenregeling zit, of vraag het aan je werkgever of aan de pensioenuitvoerder.

Lage rente op het spaartegoed bij een beschikbare premieregeling of bij banksparen

Als je via een spaarvariant pensioenkapitaal opbouwt, dan loop je het risico dat je weinig rente op je spaartegoed ontvangt. Dan is er straks minder geld beschikbaar om pensioen aan te kopen. Dit betekent dat je een lagere pensioenuitkering krijgt dan je misschien verwacht. Met andere woorden, ook sparen biedt geen zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering op pensioendatum.

Renterisico bij aankoop van pensioen bij een beschikbare premieregeling of banksparen

Op de pensioendatum wordt met de opbrengst uit de beleggingen of het gespaarde bedrag een (maandelijkse) pensioenuitkering aangekocht bij een levensverzekeraar die je zelf uitkiest. De hoogte daarvan is (onder andere) afhankelijk van de hoogte van de rente op dat moment.

Wat is dit renterisico? 

Is de rente laag op het moment dat je een pensioenuitkering aankoopt, dan krijg je voor het opgebouwde pensioenkapitaal een lage pensioenuitkering. Is de rentestand daarentegen hoog, dan kan je met hetzelfde kapitaal een hogere pensioenuitkering aankopen. Niet alleen het kapitaal maar ook de rentestand op het moment dat je met pensioen gaat, bepaalt dus hoe hoog je pensioenuitkering wordt.

Inflatierisico

waardevastAls er sprake is van inflatie en jouw pensioenuitkering wordt niet verhoogd, dan kun je steeds minder met jouw pensioen kopen. Dat heet inflatierisico.

Heb je met het pensioenkapitaal van een beschikbare premieregeling een pensioenuitkering aangekocht? Dan wordt deze uitkering meestal niet meer verhoogd. Dat noemen we ook wel: niet meer geïndexeerd.

Heb je een uitkeringsregeling? Dan probeert de pensioenuitvoerder je uitkering meestal wel te verhogen op basis van de stijging van de lonen of de prijzen. Maar alleen als de pensioenuitvoerder daar genoeg geld voor beschikbaar heeft. De laatste jaren konden veel pensioenfondsen en verzekeraars de pensioenen niet verhogen.

De kosten

kostenIs er sprake van hoge kosten bij jouw pensioenuitvoerder, dan leidt dat tot minder pensioen. Dit geldt voor alle soorten pensioenregelingen. Wil je weten hoeveel kosten jouw pensioenuitvoerder heeft, kijk op de website van de uitvoerder of vraag het na bij de uitvoerder of bij je werkgever.

Informatie delen

Delen via: deel