Terug

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteit is een ander woord voor 'vast bedrag'. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag (afgezien van eventuele rentewijzigingen). Dit bedrag bestaatuit twee delen. Het ene deel is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel, de aflossing, wordt gebruikt om de lening terug te betalen.

Steeds minder rente, steeds meer aflossing

Hoewel je altijd hetzelfde maandbedrag betaalt, verandert geleidelijk de verdeling van dit bedrag over rente en aflossing. In het begin bestaat het grootste deel uit rente en een klein deel uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert, wordt een steeds groter deel van dit maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor rentebetalingen. Het bedrag dat je geleend hebt wordt steeds lager, omdat je stapje voor stapje het geleende geld terugbetaalt.

Hoewel je bij een annuïteitenhypotheek iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, ben je in de praktijk iedere maand een beetje duurder uit. Alleen de rente is namelijk aftrekbaar van de belasting. Het belastingvoordeel wordt gaandeweg steeds kleiner, omdat je steeds minder rente betaald.

Voor wie?

Vanaf 1 januari 2013 kun je bij een nieuw af te sluiten hypotheek alleen nog kiezen voor een annuïtaire of lineaire hypotheek, als je in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor andere vormen is de hypotheekrenteaftrek vervallen.

In het begin betaal je bij de annuïtaire hypotheek relatief veel rente over de hypotheek, waardoor je ook veel rente van de belasting kunt aftrekken. Bij deze vorm is het belangrijk te toetsen of je ook in de toekomst de lasten kan blijven betalen, omdat de nettolasten hoger worden doordat de renteaftrek geleidelijk afneemt.

De voordelen

  • Dit is een eenvoudige, heldere hypotheekvorm. 
  • Je hebt belastingvoordeel en relatief lage lasten in de beginperiode. 
  • Het geleende bedrag is gegarandeerd afgelost als de hypotheek afloopt.

De nadelen

  • Je netto woonlasten worden steeds hoger.
  • In de beginfase los je nauwelijks af.

Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvorm.

Informatie delen

Delen via: deel