Terug

Inkomenstoets (LTI)

De inkomenstoets (loan-to-income, LTI) geeft aan hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen.

Bij de inkomenstoets maakt de adviseur gebruik van de zogenaamde financieringslastpercentages zoals deze in de wet zijn opgenomen. Met de financieringslastpercentages wordt bepaald welk percentage van je inkomen je maximaal mag gebruiken voor de hypotheeklasten. De financieringslastpercentages variëren met het inkomen en de rentestand. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer je kunt lenen.

Voor het bepalen van de hoogte van de lening (loan to income) wordt gebruik gemaakt van je vaste en bestendige inkomsten, zoals het brutoloon. Als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld werkt als freelancer, zelfstandige, ondernemer of contractant, dan wordt voor de bepaling van je leencapaciteit bepaald welk deel van jouw inkomsten een vast en bestendig karakter heeft.

Als je een partner hebt met een inkomen, kunnen beide inkomens meetellen voor het berekenen van de leencapaciteit. Het financieringslastpercentage wordt dan gebaseerd op het hoogste inkomen vermeerderd met 90% van het laagste inkomen.

Naast het inkomen kan de aanbieder ook rekening houden met toekomstig inkomen uit spaargeld en een structurele inkomensstijging die binnen redelijke termijn ingaan.

Informatie delen

Delen via: deel