Terug

Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn voor betaalrekeningen. De richtlijn beoogt de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken voor consumenten, de overstap naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Wat ga jij merken van de Payment Accounts Directive?

Vergelijken wordt eenvoudiger

Aanbieders van betaalrekeningen moeten standaard termen gaan gebruiken voor de betaaldiensten die het meest worden afgenomen en/of waarvoor de hoogste kosten in rekening worden gebracht. Deze termen met een toelichting staan in de zogenaamde nationale lijst. Deze standaard termen helpen u bij het vergelijken van de tarieven van de verschillende aanbieders.

Vanaf 31 oktober 2018 moeten aanbieders van betaalrekeningen de standaard termen die op de nationale lijst staan gaan gebruiken in de communicatie met hun (toekomstige) klanten.

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Aanbieders zijn verplicht een informatiedocument beschikbaar te stellen voor consumenten die overwegen een betaalrekening te openen. In dit document staan de tarieven die de aanbieder rekent voor de op de nationale lijst genoemde diensten. Hiermee kan je vooraf het aanbod vergelijken met dat van andere aanbieders.

Kosten die niet door de aanbieder zelf in rekening worden gebracht, worden niet in het informatiedocument vermeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige creditcards.

Vergoedingenstaat 

Voor iedere betaalrekening die je hebt, ontvang je jaarlijks een overzicht van alle kosten van de door jou gebruikte diensten die betrekking hebben op jouw betaalrekening. Je kunt daarbij denken aan de kosten voor het gebruik van de rekening en de betaalde en/of ontvangen rente. Dit overzicht ontvang je uiterlijk 31 oktober 2019 voor de eerste keer. Over de manier waarop je dit overzicht ontvangt, maakt jouw aanbieder afspraken met je.

Vergelijkingswebsite

Op de website van de Consumentenbond kun je verschillende betaalrekeningen eenvoudig met elkaar vergelijken. Op dit overzicht staan alle aanbieders van betaalrekeningen en de tarieven die zij rekenen.

Waarom is de Payment Accounts Directive opgesteld?

De Europese richtlijn voor betaalrekeningen, die is overgenomen in Nederlandse wetgeving, is opgesteld om:

  • de kosten voor betaalrekeningen en de daaraan gerelateerde diensten duidelijker en beter vergelijkbaar te maken
  • het overstappen van de ene naar de andere aanbieder makkelijker te maken
  • toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen voor alle inwoners van Europa.

Basisbetaalrekening

Het moet voor iedereen die legaal in de Europese Unie woont mogelijk zijn om een betaalrekening aan te vragen en te gebruiken zonder dat hij wordt gediscrimineerd op grond van bijvoorbeeld nationaliteit en woonplaats. In Nederland bieden banken een basisbetaalrekening aan die ervoor moet zorgen dat de toegang tot betalingsverkeer voor meerderjarigen in Nederland mogelijk is.

Overstappen

Wisselen van bank(rekening) moet voor Europese consumenten makkelijker worden. Daarom worden Europese aanbieders van betaalrekeningen verplicht om consumenten te ondersteunen bij het wisselen van bank. In Nederland kennen we deze service in de vorm van de zogenaamde Overstapservice.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten