Terug

PSD2 - wat verandert daarmee?

De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn, die naar verwachting in 2018 in Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Deze richtlijn vervangt de Richtlijn Betaaldiensten uit 2007 en gaat over regels voor betaaldiensten.

Vijf vragen én antwoorden over PSD2.

1. Wat is de belangrijkste verandering met PSD2?

Met PSD2 worden 2 nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd waar je gebruik van kunt maken: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten.

Betaalinitiatiediensten

Met de introductie van betaalinitiatiediensten kun je een betaalinitiatiedienstverlener de opdracht geven tot het uitvoeren van een betaling vanaf jouw betaalrekening, bijvoorbeeld voor de afrekening van een product in een webshop. Voor deze dienst is het noodzakelijk dat de rekeninghouder hiervoor toestemming heeft gegeven.

Rekeninginformatiediensten

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen met toestemming van een rekeninghouder toegang krijgen tot de transactiegegevens van betaalrekeningen. Als je meerdere betaalrekeningen hebt, kan een rekeninginformatiedienstverlener al deze gegevens bijvoorbeeld verzamelen en bundelen in één overzicht.

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen pas toegang krijgen tot jouw betaalgegevens, als je hier uitdrukkelijk mee instemt. Ook mag een rekeninginformatiedienstverlener de gegevens alleen gebruiken voor de dienst(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven. Dit betekent dat banken niet zonder toestemming betaalgegevens door mogen geven aan rekeninginformatiedienstverleners.

2. Per wanneer kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe betaaldiensten?

PSD2 wordt naar verwachting in 2018 van toepassing. Vanaf dat moment kun je gebruik maken van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Partijen die de betaalrekeningen uitgeven, zoals banken, zijn verplicht om medewerking te verlenen aan rekeninginformatiedienstverleners en betaalinitiatiedienstverleners met een vergunning, mits jij als rekeninghouder hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

3. Wie kunnen de nieuwe diensten aanbieden?

Zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen kunnen aan consumenten betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten aanbieden. Zij moeten wel over een vergunning en/of registratie beschikken. In Nederland behandelt De Nederlandsche Bank de vergunning- en registratieaanvragen. Ook kan een onderneming met een vergunning of registratie die is verkregen bij een toezichthouder in een andere lidstaat de diensten aanbieden.

4. Is het nodig dat aanbieders hun voorwaarden aanpassen voor deze betaaldiensten?

Betaaldienstverleners waarbij je een overeenkomst hebt voor het afnemen van betaaldiensten, bijvoorbeeld voor het hebben van een betaalrekening, moeten bij veranderingen in de overeenkomst de informatie en voorwaarden aanpassen uiterlijk 2 maanden voor het moment dat de verandering van toepassing is. Dit geldt ook voor veranderingen als gevolg van PSD2-regelgeving.

5. Onder welk toezicht vallen deze nieuwe diensten?

Meerdere toezichthouders zijn verantwoordelijk voor de controle op betaaldienstverleners.

  • De Nederlandsche Bank (DNB) is onder meer verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan betaaldienstverleners.

  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners.

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert ondernemingen die voor de doelen van PSD2 persoonsgegevens verwerken op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bij PSD2 verantwoordelijk voor toegang tot betaalsystemen en betaalrekeningdiensten voor betaalinstellingen.

Informatie delen

Delen via: deel