Terug

Risico's

Investeren in een beleggingsobject is risicovol. Zorg er voor dat je de specifieke risico’s kent.

Specifieke risico's

  • Beleggingsobjecten zijn vaak gelegen in het buitenland, zoals hout of vakantiehuizen. De AFM heeft geen bevoegdheden om toezicht te houden in het buitenland. De AFM kan er alleen op toezien dat de financiële dienstverlener correcte, begrijpelijke en niet misleidende informatie geeft.
  • Bij (landbouw)grond wordt vaak gespeculeerd op een bestemmingsplanwijziging. Naast het feit dat het onzeker is of een dergelijke wijziging zal plaatsvinden en welke kavels hierbij betrokken zullen zijn, kan een dergelijke procedure een (zeer) lange periode in beslag nemen. Dit kan invloed hebben op het te behalen rendement. 
  • Bij beleggingsobjecten zoals hout heb je vaak te maken met een zeer lange looptijd (vaak 20 jaar of langer) en het feit dat tussentijds beëindigen niet of nauwelijks mogelijk is. 
  • Bij vakantiehuizen is de waardeontwikkeling van de woning over de afgelopen jaren en de verwachte waardeontwikkeling van onroerend goed een risico. Of een (verwacht) rendement realistisch is, hangt af van de (beperkende) voorwaarden die gelden. De informatie over de wijze waarop een prognoserendement tot stand komt is niet altijd volledig. 
  • Aanbieders van beleggingsobjecten vallen niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent dat er geen toezicht is op de financiële situatie van aanbieders van beleggingsobjecten. 
  • Bij aanbieders van beleggingsobjecten is geen sprake van vermogensscheiding. Dit betekent dat het geld dat jij investeert in het object niet apart wordt gehouden van het geld van de financiële dienstverlener. Als de financiële dienstverlener failliet gaat, is het onzeker of jij je geld terugkrijgt.
  • Als het een individuele belegging betreft, betekent dit dat het rendement afhankelijk is van de waarde van het object dat aan jou toegewezen is. Voorbeeld: Bij een belegging in teakhout groeien de bomen op jouw stukje grond minder hard dan de bomen op het stukje grond van je buurman. Hierdoor zal jouw rendement lager zijn dan het rendement van je buurman.
  • Een beleggingsobject is vaak een natuurproduct. Dit betekent dat allerlei natuurrisico’s (overstromingen, stormen, etc.) invloed hebben op het rendement dat je kunt behalen.

 

Onderzoek vooraf de risico's

Ook als een aanbieder een AFM-vergunning heeft, loop je als belegger risico. Baseer je beslissing niet alleen op het beloofde rendement.

Onderzoek zelf de aangeboden belegging. Voorgespiegelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk waarop de prognoses zijn gebaseerd. Vraag naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan. Bedenk dat een hoger rendement veelal een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten