Terug

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn financiële producten die zijn opgebouwd uit meerdere beleggingen zoals aandelen, obligaties en opties. Zij hebben vaak andere kenmerken dan een directe belegging in een van deze instrumenten. Zo kan het voorkomen dat een belegging in aandelen dividend uitkeert, terwijl dit bij het gestructureerde product niet gebeurt.

Risico's van gestructureerde producten

De risico’s zijn afhankelijk van de productkenmerken en verschillen daarom per product. Je loopt bijvoorbeeld het risico dat je sommige beleggingen moeilijk kan verkopen als er weinig vraag is op dat moment. Daarnaast kunnen er ook risico’s zitten aan de onderliggende waarden van het product. Een gestructureerd product waarvan grondstoffen de basis vormen, kent bijvoorbeeld andere risico’s dan een gestructureerd product dat belegt in een mandje van aandelen. Slecht weer kan voor een slechte oogst zorgen en daardoor de waarde van landbouwgrondstoffen (bijvoorbeeld graan, suiker) beïnvloeden. Het weer heeft meestal geen directe invloed op de koers van een aandeel. 

Soms staat in de productvoorwaarden dat de aanbieder het product (onder bepaalde omstandigheden) vervroegd kan beëindigen. Het risico hiervan is dat de looptijd van het product korter wordt en dus minder kan opbrengen dan gepland. Verder heb je geen rechtstreekse aanspraak op de onderliggende waarde. Behalve het koersrisico van de onderliggende waarde, loop je ook het risico dat de uitgever van het gestructureerde product zijn verplichtingen tegenover jou niet nakomt. Maak vooraf de afweging of je deze risico’s wilt nemen. 

De belangrijkste risico’s moeten worden vermeld in het Essentiële-informatiedocument (Eid) van een gestructureerd product. Lees voor de meest uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus.

Hefboomproducten

Sommige gestructureerde producten stellen je in staat om met een hefboom te beleggen. Met een hefboomproduct kun je met een relatief geringe investering inspelen op een koersstijging of koersdaling. Hefboomproducten zijn risicovolle producten waarbij geldt hoe hoger de hefboom hoe hoger het risico. Door de hefboomwerking zijn dit type producten risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Voorbeelden van gestructureerde hefboomproducten zijn turbo’s. Er zijn ook hefboomproducten die geen gestructureerde producten zijn, zoals Contracts for Difference (CFD’s)

Hefboomproducten kunnen uiteenlopende onderliggende waarden hebben, zoals aandelen, obligaties, indices, valuta en grondstoffen. Bij een hefboomproduct betaal je slechts voor een deel van de onderliggende waarde. De rest wordt voor je gefinancierd. Hierdoor ontstaat een hefboom. Hoe hoger de hefboom, hoe sterker de waarde van het hefboomproduct reageert op een stijging of daling van de onderliggende waarde.

De hefboom versterkt het effect van een kleine koersbeweging op de beleggingsresultaten. Dit kan positief of negatief uitpakken. De winst kan hoger zijn dan bij het rechtstreeks investeren in aandelen, maar het verlies ook. 

Europees toezichthouder ESMA heeft tijdelijke beperkingen aan de verkoop van CFD’s in de Europese Unie ingevoerd. In navolging hierop heeft de AFM de verkoop van CFD’s in en vanuit Nederlands voor onbepaalde tijd beperkt. De maatregelen zijn bedoeld om de risico’s voor beleggers te beperken.

Garantieproducten

Er bestaan ook gestructureerde producten die een vorm van garantie kennen. Een voorbeeld van een garantie is dat een minimumbedrag wordt uitgekeerd. Een garantieproduct biedt geen absolute zekerheid. Als de garantiegever bijvoorbeeld failliet gaat, is er geen zekerheid dat het minimumbedrag wordt uitgekeerd. Ook kunnen garantieproducten voorwaarden verbinden aan de garantie, bijvoorbeeld dat de garantie alleen aan het einde van de looptijd van het product geldt en niet in tussentijd.

Informatie delen

Delen via: deel