Terug

Commanditaire vennootschappen (CV’s)

Via een commanditaire vennootschap (CV) kun je beleggen in bijvoorbeeld vastgoed, scheepvaart of zelfs de filmindustrie. Niet alle CV’s vallen onder toezicht van de AFM. Kijk voor je ergens instapt dus goed naar de voorwaarden, risico’s en het geboden rendement.

Bij een CV zijn er twee soorten vennoten: één beherend vennoot (de beheerder) en meerdere stille vennoten (de commanditaire vennoten). De stille vennoten zijn de beleggers. Zij brengen geld in de vennootschap in, maar houden zich niet bezig met de verdere gang van zaken van de onderneming. Als stille vennoot krijg je voor je deelname in de vennootschap een rentevergoeding of een aandeel in de winst.

Tips bij beleggen via een CV

Lees het prospectus: hierin omschrijft een aanbieder zijn investeringsplannen. Een aanbieder van een CV moet het prospectus laten goedkeuren door de AFM, tenzij er sprake is van een vrijstelling. Dit hangt bijvoorbeeld af van het bedrag dat je minimaal moet inleggen of van het aantal beleggers waaraan de belegging wordt aangeboden.

Ga na of de aanbieder een vergunning heeft van de AFM en of het prospectus is goedgekeurd: controleer je aanbieder

Check het Kadaster om erachter te komen wie de eigenaar is van het vastgoed, de grond of de schepen waarin belegd wordt. Niet overal in de wereld zijn er registers en niet voor elk product zijn registers. Zo zijn er voor filmproducties geen registers.

Informatie delen

Delen via: deel