Terug

Het prospectus

Als je gaat beleggen wil je er zeker van zijn dat je beschikt over alle relevante informatie over een onderneming. Als je goed geïnformeerd bent, kun je waarschijnlijk een betere beleggingsbeslissing nemen. Alle relevante informatie en risico’s over een onderneming vind je in het prospectus.

Ondernemingen die effecten willen aanbieden of noteren aan een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam, zijn verplicht om een prospectus ter beschikking te stellen die goedgekeurd is door de AFM. Een prospectus is dus een belangrijk informatiedocument als je gaat beleggen. Hier lees je waarom het prospectus nuttig is en waar je op moet letten bij reclame.

Waarom is een prospectus nuttig als je gaat beleggen?

Een prospectus is een document waarin alle relevante informatie over de onderneming en de effecten beschreven staan. In het prospectus vind je bijvoorbeeld informatie over:

  • de financiële situatie van een onderneming
  • de belangrijkste risico’s
  • de belangrijkste kenmerken van de effecten, bijvoorbeeld waar de aandelen worden genoteerd of hoe de inschrijfprocedure verloopt.

Een onderneming is wettelijk verplicht om bepaalde informatie in een prospectus op te nemen. De AFM controleert of een onderneming dit doet. Ook controleert de AFM of de informatie wel begrijpelijk is opgeschreven en consistent is met andere (openbare) informatie. Als het prospectus voldoet aan de wettelijke vereisten, dan keurt de AFM het prospectus goed.

Omdat in het prospectus alle belangrijke en relevante informatie over een onderneming beschreven staat, vormt het prospectus voor je als belegger de belangrijkste en meest objectieve informatiebron om je beleggingsbeslissing op te baseren.

Wat betekent een AFM-goedkeuring?

De AFM houdt toezicht op de verplichting van het publiceren van een prospectus. Voorafgaand aan een aanbieding of notering bekijken wij of alle informatie op een begrijpelijke en consistente manier is opgeschreven. Je weet dan zeker dat je over alle relevante informatie beschikt om een beleggingsbeslissing te nemen. Omdat er zware wettelijke eisen worden gesteld aan een prospectus, is het vaak lastig voor een onderneming om een prospectus op te stellen dat direct voldoet aan de wet. Het beoordelen van een prospectus duurt daarom gemiddeld wel 2 tot 3 maanden.

Een goedkeuring van het prospectus zegt niets over de kwaliteit van de effecten of hoe risicovol de effecten zijn. De AFM geeft geen oordeel over de aanbieding of notering, dus of het een goede belegging is. Een goedkeuring moet je daarom niet beschouwen als een keurmerk. Volgens de wet heeft de AFM ook geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus (feitelijk) juist is. Dit is de verantwoordelijkheid van de onderneming.

Waar moet je op letten bij reclame?

Ondernemingen publiceren naast het prospectus ook vaak reclame. Reclame heeft niet zulke strenge wettelijke eisen als een prospectus. Omdat een onderneming er belang bij heeft om een aanbieding of notering te laten slagen, presenteren zij in de reclame de situatie van de onderneming aantrekkelijker dan in het prospectus.

Ondernemingen die een prospectus publiceren mogen daarnaast reclame maken voor hun aanbieding. Bijvoorbeeld via brochures, flyers, brieven/e-mails, advertenties, google-ads, banners, abri-posters, radio- en tv-commercials en websites.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat beleggers vaak reclame gebruiken om een beleggingsbeslissing te nemen. Het is van belang dat de reclame een goed beeld geeft van de informatie uit het prospectus en voldoet aan de wettelijke vereisten. De AFM controleert hier doorlopend op.

Voor reclame gelden wel wettelijke vereisten, maar die zijn minder zwaar dan bij prospectussen.

Reclame moet:

  • vermelden waar het prospectus verkrijgbaar is
  • als reclame herkenbaar zijn
  • een evenwichtig beeld geven van de kansen en risico’s
  • consistent zijn met het prospectus

Reclame mag niet:

  • onjuistheden bevatten
  • misleidend zijn.

Is reclame een goede bron van informatie?

Ondernemingen prijzen in reclame hun eigen producten aan en kunnen selectief zijn met de informatie. Daarbij maken ze doorgaans gebruik van marketingbureaus die gespecialiseerd zijn in het aanprijzen en beïnvloeden van consumenten en beleggers. Hierbij worden soms technieken toegepast die uw beslissing om te investeren beïnvloedt.

Een voorbeeld van een beïnvloedingstechniek is door de indruk te wekken dat de effecten schaars zijn door mededelingen zoals ‘Nog maar 100 participaties beschikbaar’ of ‘Wees er snel bij!’. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten en beleggers gevoelig zijn voor schaarste. Een ander voorbeeld is dat ondernemingen de AFM-goedkeuring als een keurmerk gebruiken. De goedkeuring van de AFM wordt gebruikt alsof de AFM een positief oordeel geeft over de kwaliteit van de propositie.

De AFM houdt toezicht op dit soort technieken in reclame die beleggers mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden. Vanwege het wervende karakter is reclame in veel gevallen niet de beste bron van informatie voor een beleggingsbeslissing. Alleen het prospectus biedt je een objectief en betrouwbaar beeld van de beleggingspropositie. Lees dus het prospectus voordat je een beleggingsbeslissing neemt.

Op de website voor professionals vind je meer informatie over reclame bij goedgekeurde prospectussen. In de Beleidsregel Informatieverstrekking kun je lezen je over wat wel en niet toegestaan is in reclame.  

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten