Terug

Het prospectus

Een goedgekeurd prospectus is een document dat wettelijk vereist is voor een uitgifte van effecten, zoals aandelen en obligaties. In het prospectus staat waardevolle informatie voor de belegger, zoals de voorwaarden van de aanbieding en belangrijke informatie over de aanbieder van de effecten. Het goedkeuren van een prospectus door de AFM ziet enkel op de informatie in het prospectus, de AFM geeft geen oordeel over de aanbieding zelf.Goedkeuring zegt niets over de effecten en de aanbieder.

Een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk.