Terug

Meldpunt voor klachten en vragen over financiële zaken

De AFM vindt het belangrijk om klachten, tips en signalen te ontvangen. Het Meldpunt Financiële Markten is de centrale toegang voor consumenten of beleggers die contact zoeken met de AFM. Het Meldpunt geeft antwoord op jouw vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst.

Hoe verwerkt de AFM een melding?

Het Meldpunt stuurt de meldingen door aan het Signalenteam. Iedere melding of klacht wordt serieus genomen en goed bekeken. Het Signalenteam weegt de ernst van de afzonderlijke signalen en beoordeelt de onderlinge samenhang. Afhankelijk van het aantal of ernst van de signalen, wordt verder onderzoek gedaan. Soms is één signaal met een grote impact op één individu al voldoende voor vervolgonderzoek. Maar vaak zijn meer signalen nodig voordat een onderzoek wordt gestart. Niet iedere melding leidt dus direct tot verder onderzoek van de AFM.

Een onderzoek wordt uitgevoerd door één of meerdere toezichthouders. Op basis van de bevindingen, wordt besloten of een (informele) maatregel van de AFM op zijn plaats is.

De AFM kent een wettelijke geheimhoudingsplicht en mag daarom geen terugkoppeling geven over de afhandeling van jouw melding. Hoewel de AFM transparantie over haar toezicht belangrijk vindt, zijn wij terughoudend met het geven van informatie over bijvoorbeeld onderzoeken die worden gestart. Dit omdat de AFM zorgvuldig moet zijn in al haar communicatie en dus steeds alle betrokken belangen tegen elkaar moet afwegen.

Meestal wordt wel terugkoppeling gegeven als er een boete of last onder dwangsom wordt opgelegd. Deze maatregelen worden ook gepubliceerd op onze website.

De AFM kan geen directe persoonlijke oplossing bieden voor jouw situatie. Met jouw klacht lever je vooral een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over klachten