Terug

Klachtenprocedure incassobureau

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beschermt consumentenbelangen in het algemeen en de AFM houdt toezicht op financiële dienstverlening of als de activiteit valt onder de wetgeving waarvoor de AFM verantwoordelijk is. Op deze pagina leggen we uit wanneer je de AFM kunt informeren over jouw klacht en wanneer bij ACM.

Klacht over incassobureaus ingeschakeld door een financiële onderneming

Als je een klacht hebt over een incassobureau die door jouw bank of kredietaanbieder is ingehuurd, dan kun je onderstaande klachtenprocedure volgen en jouw klacht melden bij de AFM.

Klachten over incassobureaus ingeschakeld door andere ondernemingen

Heb jij een klacht over een incassobureau dat is ingeschakeld door een andere onderneming bijvoorbeeld een energieleverancier of jouw zorgverzekeraar, meld dan je klacht bij ACM ConsuWijzer. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM. Kijk voor meer informatie en voorbeeldbrieven op de website van Consuwijzer over wat je kunt doen als je het oneens bent met de kosten van het incassobureau. Hier kun je ook checken of de brief die je gekregen hebt, wel klopt.

Stap 1 Meld jouw klacht bij het Incassobureau

Als je een klacht hebt over het incassobureau, meld je klacht dan schriftelijk bij het incassobureau. Vaak kan dat via de website van de onderneming. Stuur anders een e-mail of brief en vraag om een schriftelijke reactie. Binnen zes weken mag je een inhoudelijke reactie verwachten.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Vraag de rechtsbijstandverzekeraar of jouw geschil onder de dekking valt. De rechtsbijstandverzekeraar kan je in dat geval verder helpen.

Stap 2 - Lost dit jouw klacht niet op?

Dien dan de klacht in bij de branchevereniging van incassobureaus, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Het incassobureau moet wel lid van zijn van het NVI, anders kun je de klacht niet indienen bij de NVI. Als je jouw klacht niet door de NVI wilt of kunt laten behandelen, kun je ervoor kiezen om een juridische procedure te starten.

Stap 3 - Informeer ook de AFM over jouw klacht

Voor de AFM zijn klachten belangrijke signalen. Een melding bij de AFM doe je in het algemeen belang. De AFM kan je niet persoonlijk helpen of jouw klacht oplossen. Een klacht laat zien waar er problemen zijn in de markt en kan aanleiding zijn voor een nader onderzoek en maatregelen. Met jouw melding, lever je een belangrijke bijdrage om de financiële markten eerlijk te laten werken.

Wij ontvangen een kopie van jouw klacht graag via het contactformulier. Stuur ons zo veel mogelijk feitelijke informatie, zoals correspondentie over de klacht tussen jou en het incassobureau.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over klachten