Terug

Essentiële-informatiedocument (Eid)

Met ingang van 1 januari 2018 moet er voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) een Essentiële-informatiedocument (Eid) verstrekt worden. Jouw adviseur of verkoper moet jou het Eid verstrekken voordat er een koop wordt gesloten. Zo heb je voldoende tijd om het Eid te bestuderen en te besluiten of je het product wel of niet aanschaft.

Wat is een Eid?

Voorbeelden van PRIIPs zijn beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, levensverzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent, gestructureerde producten en derivaten. Aandelen en obligaties zijn geen PRIIPs. Het document helpt je deze producten te doorgronden en vergelijken.

Het Eid is een gestandaardiseerd document Het document bestaat uit maximaal 3 bladzijden op A4-formaat en moet accuraat, eerlijk en duidelijk en niet misleidend zijn. Het Eid mag verstrekt worden op papier, op een andere duurzame drager dan papier (zoals een cd-rom, usb-stick of ander opslagmedium) of via een website.

Vrijstelling Eid in geval van verplichting Ebi

Wanneer de verplichting bestaat voor beleggingsfondsen het Essentiële Beleggersinformatie (Ebi) op te stellen, geldt voor deze producten een tijdelijke vrijstelling van het opstellen van een Essentiële-informatiedocument (Eid). Deze vrijstelling geldt tot 31 december 2019.  

Informatie

Het Eid bevat onder meer informatie over het soort PRIIP en informatie over de risico’s, de kosten en het rendement van het beleggingsproduct. Informatie over de risico’s van het product wordt onder meer samengevat in een risico-indicator. Informatie over het rendement wordt in principe weergegeven door 4 prestatiescenario’s: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario. In het Eid moeten zowel alle kosten die over de looptijd van het product in rekening worden gebracht als de totale kosten (in geldelijke en procentuele termen) opgenomen worden.

Informatie delen

Delen via: deel