Terug

Essentiële-informatiedocument (Eid)

Met ingang van 1 januari 2018 moet er voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP) een Essentiële-informatiedocument (Eid) verstrekt worden aan de consument. Dit geldt ook voor pensioenproducten die je zelf afsluit, het derdepijlerpensioen. PRIIP staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products oftewel verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

Wat is een Eid?

Voorbeelden van PRIIPs zijn beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, levensverzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent, gestructureerde producten en derivaten. Aandelen en obligaties zijn geen PRIIPs.

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft informatie over het beleggen in zogenaamde verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. Het Eid geeft inzicht in de werking van het product maar ook inzicht in de risico’s, de kosten en het rendement van het beleggingsproduct. Met Eid’s van verschillende aanbieders kun je de verschillende producten met elkaar vergelijken. Het Eid moet uitgegeven worden in het Nederlands en mag verstrekt worden op papier, op een andere duurzame drager zoals bijvoorbeeld een cd-rom, usb-stick of ander opslagmedium of via een website. Jouw bank of adviseur moet het Eid verstrekken voordat je een product koopt.

Informatie

In het Eid vind je informatie over de risico’s van het product. Deze wordt onder meer samengevat in een risico-indicator. Informatie over het rendement wordt in principe weergegeven door 4 prestatiescenario’s: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario. In het Eid moeten ook alle kosten die over de looptijd van het product in rekening worden gebracht genoemd worden en ook de totale kosten (in geldelijke en procentuele termen) opgenomen worden.

Vrijstelling Eid in geval van verplichting Essentiële Beleggersinformatie (Ebi)

Als de verplichting bestaat voor beleggingsfondsen om het Essentiële Beleggersinformatie (Ebi) op te stellen, geldt voor deze producten een tijdelijke vrijstelling van het opstellen van een Essentiële-informatiedocument (Eid). Deze vrijstelling geldt tot 31 december 2021.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies