Terug

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V.

Maatregel

Voorgevel AFM-gebouw

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 17 september 2020 de vergunning van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. ingetrokken. De AFM heeft geoordeeld dat het bedrijf niet meer voldoet aan de eisen die in de Wft gesteld worden en die verbonden zijn aan een vergunning van de AFM. Zonder vergunning mag R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. geen financiële diensten meer verlenen.

Betrouwbaarheid van beleidsbepaler

De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat. Er mag geen twijfel bestaan over de betrouwbaarheid van degene die het beleid van een financieel dienstverlener (mede)bepaalt. De AFM toetst dit op basis van eigen onderzoek en informatie die de onderneming aanlevert.

Beleid integere bedrijfsuitoefening niet adequaat

Daarnaast is de AFM tot het oordeel gekomen dat R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. geen adequaat beleid voert dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt. Zo oordeelde de AFM onder meer dat het beleid van de onderneming mede werd bepaald door een persoon die niet was aangemeld bij de AFM. Een onderneming moet de personen die haar beleid bepalen vooraf aanmelden en laten toetsen door de AFM.
Tegen dit besluit heeft R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. geen bezwaar gemaakt.

Persoon of instelling: R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V
Maatregel: intrekking van de vergunning
Opgelegd: 17 september 2020

       
Stand van zaken
Vergunning is ingetrokken Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
17-09-2020 Geen (1) n.v.t Geen n.v.t Geen n.v.t

 (1) TFD heeft geen bezwaar gemaakt tegen het Intrekkingsbesluit waardoor het Intrekkingsbesluit onherroepelijk is geworden

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06- 21445720 of kees.versluis@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel