Terug

Boetes voor Today’s Tomorrow en bestuurder Smit voor overtreding regels integere bedrijfsuitoefening

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 april 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan Today’s Tomorrow B.V. (TT) en zijn bestuurder de heer C.A. Smit. De boetes zijn opgelegd omdat TT in de periode van begin januari tot eind augustus 2014 als stroman is opgetreden voor een Luxemburgse onderneming.

TT had het dagelijks beleid over het beheer van een beleggingsfonds volledig uit handen gegeven. Met deze bedrijfsvoering heeft TT geen integere uitoefening van zijn bedrijf gewaarborgd en Smit was daarvoor mede verantwoordelijk. Aan TT is een boete opgelegd van €30.000. Aan Smit is, na verlaging van het bedrag door de rechter, een boete van €62.500 opgelegd.

TT en Smit hebben het besluit ter toetsing hebben voorgelegd aan de rechter. De hoogste bestuursrechter heeft op 30 juni 2020 uitspraak gedaan. De boetehoogte van de boete aan Smit is door de hoogste bestuursrechter verlaagd van €125.000 naar €62.500. Door de uitspraak zijn de boetebesluiten aan TT en Smit onherroepelijk geworden en mag de AFM over gaan tot publicatie.

De overtreding

In oktober 2012 heeft TT een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een Luxemburgse branchegenoot, die in Nederland een beleggingsfonds op de markt wilde brengen. De Luxemburgse partij had TT hiervoor nodig, omdat het hem door de Luxemburgse toezichthouder was verboden zelf nog beleggingsfondsen te laten registreren.

Op basis van deze overeenkomst heeft TT het beleggingsfonds op zijn naam laten registreren, maar heeft het dagelijks beheer van het fonds geheel uit handen gegeven aan de Luxemburgs onderneming. Hiermee heeft TT zijn vergunning in feite ‘uitgeleend’ aan de Luxemburgse onderneming.

TT heeft het zich daardoor onmogelijk gemaakt om een beleid te voeren dat wetsovertredingen kon tegengaan en dat bleef niet zonder gevolgen; bij het beheer van het beleggingsfonds is stelselmatig de wet overtreden. De AFM heeft ernstige tekortkomingen in het beloningsbeleid en de cliëntdossiers geconstateerd.

Feitelijk leidinggeven door Smit

Smit was ten tijde van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst enig bestuurder en dagelijks beleidsbepaler van TT. Hij heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en heeft naderhand nagelaten om in te grijpen, terwijl hij daartoe wel bevoegd en gehouden was. De AFM heeft Smit daarom beboet als feitelijk leidinggever aan de overtreding door TT.

TT beschikte tussen 30 december 2010 en 16 november 2018 over een vergunning van de AFM voor het beheren van beleggingsinstellingen. Op verzoek van TT heeft de AFM deze vergunning per 16 november 2018 ingetrokken.

Boetehoogtes

Voor dergelijke overtredingen geldt een basisbedrag van €500.000. In beide zaken geven de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid aanleiding voor een verhoging van dit basisbedrag. Het bedrag is in beide gevallen vergaand verlaagd om redenen van draagkracht en proportionaliteit. De opgelegde boete van €30.000 voor TT is door de rechter in stand gelaten, de boete van €125.000 voor Smit is door de hoogste bestuursrechter op gronden van draagkracht verlaagd tot €62.500.

Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06 - 21445720 of kees.versluis@afm.nl. Consumenten met vragen of klachten kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via het contactformulier.
           

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
06 april 2017
16 mei 2017  12 februari 2018 (1) 26 maart 2018  7 maart 2019 (2) 16 april 2019 30 juni 2020 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft het hoger beroep van TT ongegrond verklaard, waarmee het Boetebesluit aan TT onherroepelijk is geworden. Het CBb heeft het hoger beroep van Smit gegrond verklaard, voor zover het betreft de hoogte van de boete. Het CBb heeft de boetehoogte van de boete van Smit verlaagd van EUR 125.000,- naar 62.500,- Het Boetebesluit aan Smit is met de uitspraak onherroepelijk geworden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel