Terug

Kennis- en ervaringstoets arbeidsongeschiktheidsverzekering verdient verbetering

Nieuws

kantoor-laptop

De kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- verzekering moeten beter. De kwaliteit wisselt sterk, blijkt uit onderzoek van de AFM. Daarom publiceren wij voor aanbieders en bemiddelaars van execution only arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Hiermee kunnen aanbieders en bemiddelaars ook de kennis- en ervaringstoetsen bij andere impactvolle financiële producten aanscherpen.

In het kort

  • onderzoek naar vijftien ‘execution only’ aanbieders en bemiddelaars arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • kwaliteit toetsen loopt sterk uiteen, vragen soms te weinig inhoudelijk
  • aandachtspunten voor betere inrichting toetsen

Ons onderzoek richtte zich op de kennis- en ervaringstoets van vijftien aanbieders en bemiddelaars. Het gaat om de toetsen die klanten moeten afleggen als zij zonder advies (execution only) een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten. 

Verbetering is gewenst

Uit het onderzoek blijkt dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets. Sommige toetsen vragen voornamelijk aan de klant of hij zelf vindt dat hij voldoende kennis heeft over het product. Bijvoorbeeld: ’Begrijpt u de polisvoorwaarden: ja/nee’. Deze ‘zelfrapportage’ is echter niet betrouwbaar, in tegenstelling tot toetsende inhoudelijke vragen, zoals ‘Welk van de volgende stellingen is juist?’ Ook op andere punten is verbetering gewenst.

Toets als poortwachter voor consumentenbescherming

Bij execution only dienstverlening zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan beoordelen ze of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en kunnen vaak geen gebruikmaken van deze vorm van dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie draagt bij aan de bescherming van consumenten. 

Input voor toetsing van impactvolle financiële producten

Hoewel het onderzoek zich richtte op het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kunnen marktpartijen de aandachtspunten ook benutten om de kennis- en ervaringstoets bij andere impactvolle financiële producten aan te scherpen. Een voorbeeld hiervan is het execution only aanbieden van hypotheken. Ook verzekeraars en premiepensioeninstellingen die werkgevers via execution only dienstverlening een pensioenovereenkomst laten sluiten, kunnen de aandachtspunten gebruiken om hun kennis- en ervaringstoets te verbeteren. 

Aandachtspunten kunnen ook nuttig zijn voor beleggingsondernemingen en pensioenfondsen

De aandachtspunten kunnen tevens nuttig zijn voor beleggingsondernemingen en pensioenfondsen. Hierbij geldt wel dat voor deze partijen vanuit MiFID II en de Pensioenwet specifieke wet- en regelgeving van toepassing is.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel